Vissza

Magyar Fejlesztési Központ

Nyitólap > Hírfolyam > A LIFE-program a klímaváltozás ellen

A LIFE-program a klímaváltozás ellen

„Ready, steady, green!” – „Vigyázz, kész, zöld!”

 

Megjelent az Európai Bizottság legújabb környezetvédelmi online kiadványa. A LIFE-program támogatja a legjobb gyakorlatokat, a kísérleti és demonstrációs projekteket, amelyek hozzájárulnak a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szektorban a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség erősítéséhez. Számos területen született már olyan megoldás, amely segíti az éghajlati hatásokhoz való alkalmazkodást. Hazánkban is egyre több hazai önkormányzat ismeri fel a vízmegőrzés fontosságát, azonban kellő ismeretek hiányában számtalan nehézségbe ütköznek. Számukra nyújt lehetőséget a Belügyminisztérium koordinálta LIFE-MICACC elnevezésű projekt: az Unióban kipróbált természetes vízmegőrző megoldásokat tesztelik a gyakorlatban is a hazai önkormányzatok bevonásával.

 

Az éghajlati hatásokhoz való alkalmazkodást elősegítő projekteket mutatja be a „Vigyázz, kész, zöld!” címmel ellátott útmutató. A mezőgazdaság, az éghajlatváltozás által leginkább fenyegetett ágazat, számos kihívással néz szembe: biztosítani kell az élelmiszer-, a takarmány-, a fa- és a rosttermelést, miközben alkalmazkodni kell a változó éghajlat kedvezőtlen következményeihez. Az erdőgazdálkodás is olyan komoly kihívásokkal is szembesül az éghajlatváltozás miatt, mint az aszályok, viharok, tüzek és kártevők jelentette súlyosbodó fenyegetés.

 

Az éghajlatváltozás veszélye Európa különböző régióiban eltérő erővel lesz jelen, de egyetlen terület sem marad érintetlen. Ezért a meglévő gazdálkodási és erdőgazdálkodási stratégiákat és folyamatokat ki kell igazítani a rendelkezésre álló legjobb gyakorlatok, politikák és eszközök – köztük a pénzügyi eszközök – segítségével is.

 

Az Európai Unió élen jár a klímaváltozás kezelésében, és a világ legfejlettebb éghajlati, energia- és környezetvédelmi jogszabályaival rendelkezik. Jelentős összegeket különít el az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésekre a LIFE-program és más pénzügyi eszközök révén; támogat ambiciózus megállapodásokat a nemzetközi fórumokon, például a 2015. évi párizsi megállapodást; és szilárd jogi keretet és eszközkészletet vezetett be, mind az elkerülhetetlen káros hatásokhoz való alkalmazkodáshoz, mind az éghajlatváltozás okainak kezeléséhez.

 

Az Európai Unió által létrehozott LIFE-program alapot biztosít olyan projektek támogatására, amelyek innovációkat mutatnak be, és befolyásolhatják a politikát és a gyakorlatot európai, nemzeti és helyi szinten. A LIFE-program keretében 1992 óta 118 projekt indult az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásért a mezőgazdaságban. Ezek teljes költségvetése 232,8 millió euró volt, amelyből a LIFE hozzájárulása 116,3 millió euró volt. Az erdőgazdálkodásban a LIFE-program összesen 86 projekt támogatásával járult hozzá az EU erdőinek ellenálló-képességének fokozásához, amelyek teljes költségvetése 141,3 millió euró, melyből 74,4 millió euró a LIFE társfinanszírozása.

 

Mezőgazdaság

Az európai bortermelés jövőjének biztosítása

A LIFE-program keretében Németországban megvalósítottak egy projektet, amelyben bemutatják, hogyan lehet alkalmazkodni a szőlőművelés során a klímaváltozáshoz a talajerózió, a vízhiány, a kártevők és a betegségek csökkentését szolgáló tevékenységek segítségével, hozzájárulva a biológiai sokféleséghez és az ökoszisztéma szolgáltatásokhoz.

 

A citrusféléket megtámadó kártevők elleni küzdelem

Innovatív megközelítéseket dolgoztak ki egy LIFE-projekt keretében a kártevők megfékezésére és az öntözés szabályozására, ami csökkenti a rovarirtó szerek használatát, vizet takarít meg, valamint mérsékli a globális szén-dioxid-kibocsátást. A mediterrán gyümölcslégy egy pusztító rovar, ami a gyümölcsösöket, többek között a citrusféléket támadja meg. A LIFE BIODELEAR projektben kifejlesztettek egy költségtakarékos csalogatószert, ami célzottan a nőstény gyümölcslegyeket vonzza és nem veszélyes más rovarokra.

 

Az olajbogyótermesztéssel kapcsolatos kockázatok csökkentése

Az olajbogyótermesztés során a gyümölcsök gyors lehullásának és a talaj alacsony termőképességének veszélyeivel foglalkozik az a LIFE-projekt, amelynek célja, hogy új növénynemesítési technikákat és fenntartható termesztési gyakorlatokat demonstráljon.

 

A száraz kőfallal épített teraszok helyreállítása az alkalmazkodóképesség fokozása céljából

Egy LIFE-projekt keretében újraépítik a száraz kőfalakat, hogy helyreállítsák a mezőgazdasági teraszokat a görög szigeteken, így csökkentve a talajeróziót, továbbá hozzájárulva a biológiai sokféleséghez, a vidékfejlesztéshez és az ökoszisztéma alkalmazkodóképességéhez.

 

Az elsivatagosodáshoz való alkalmazkodás

A LIFE támogatásával fejlesztettek ki olyan rendszereket, amelyek lehetővé teszik, hogy a fák vízszükségletét kevesebb vízmennyiséggel elégítsék ki, továbbá amelyek javítják a talaj termőképességét, annak érdekében, hogy segítsék a gazdálkodóknak az elsivatagosodáshoz való alkalmazkodását.

 

Víztakarékos és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdaság

LIFE-projektek keretében olyan innovatív megoldásokat fejlesztenek, amelyek a vízfelhasználás hatékonyságát növelik, hogy elősegítsék az olajbogyó és a citrusfélék terméshozamának növekedését, valamint támogassák a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdaság irányába történő elmozdulást a Mediterráneumban.

 

A fenntartható növénytermesztést szolgáló döntéstámogató eszközök

LIFE-projektek megvalósítása során olyan döntéstámogató eszközöket fejlesztettek ki a mezőgazdaság számára, amelyek alkalmazásával csökken a vízfogyasztás, hatékonyabbá válik a műtrágya-felhasználás, továbbá időben előre jelezhető a kártevők megjelenése és a járványkitörés.

 

Az egyéni gazdaságok éghajlatváltozással szembeni sebezhetőségének tudatosítása

Egy LIFE-projektben gazdálkodók számára létrehoztak egy „éghajlatváltozás ellenőrző módszert”, amelynek segítségével felmérhető az egyéni gazdaságok sebezhetősége, és támogatást nyújt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást eredményező intézkedések kidolgozásához.

 

Fenntartható hús- és tejtermék előállítás

A LIFE támogatásával állattenyésztők mutatnak be olyan módszereket, amelyek az éghajlatváltozáshoz való fenntartható alkalmazkodást segítik, beleértve az állatokat érő hőstressz csökkentését, továbbá a dinamikus rotációs legeltetést.

 

Gazdasági szempontból megvalósítható alkalmazkodás a gazdaságokban

Egy LIFE-projekt keretében éghajlatbarát gazdálkodási gyakorlatokat mutatnak be Svédország, Németország és Olaszország területén. Többek között a tápanyag újrafelhasználást, a vetésforgót, a csökkentett talajmegmunkálást és az agrár-erdészeti rendszereket demonstrálják.

 

Alkalmazkodás az alpesi legelőkön

Annak érdekében, hogy a hegyi legelők alkalmazkodni tudjanak az éghajlatváltozás hatásaihoz, a LIFE-program keretében stratégiákat értékelnek, amelyek segítik a legeltetést és a fenntartható gazdálkodást, továbbá lassítják a parlagosítás mértékét.

 

Termékeny talajok és alkalmazkodó mezők

A LIFE-program keretében segítik az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó mezők létrehozását a talaj termékenységének növelésével, a talajerózió megelőzésével, a biológiai sokféleség támogatásával, továbbá a multifunkcionális gazdálkodások ösztönzésével.

 

Erdőgazdálkodás

Intézkedések az erdőtüzek megelőzése

Az éghajlatváltozás eredményeként mind több erdőtűz várható. Az olyan fontos tényezők, mint például a fafajok társulása, a gazdálkodási gyakorlatok, az emberek tájékozottsága és az erdőgazdaság képesek hozzájárulni az erdőtüzek megelőzéséhez. A mediterrán erdő szerkezete, nagy mennyiségű éghető anyaggal, nagy intenzitású, gyors mozgású, pusztító tüzet eredményez, amelyet a tűzoltóknak nehéz ellenőrizni. A LIFE+ DEMORGEST-projekt keretébenolyanújfajta megközelítéssel akadályozzák meg az erdőtüzeket, mint például „üzemanyagtérképek” készítése vagy a fatársulások a tűzálló fafajták szerinti módosítása.

 

A monitorozás és modellezés javítja az erdei ökoszisztémák ellenálló képességét

A LIFE+ ForBioSensing PL-projekt keretében megfigyelést és modellezést alkalmaznak az erdőgazdálkodás az éghajlatváltozásokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos kihívásainak megválaszolása céljából. A Białowieża erdő az egyik legnagyobb fennmaradt része annak a hatalmas ősi erdőnek, amely egykor az egész európai síkságon végigterült. Manapság 140000 hektáros területet ölel fel Lengyelországban és Fehéroroszországban. Mivel sajnos nem az egész erdő védett terület, különösen fontos, hogy rögzítsék az erdőszerkezetben és a fafajok összetételében bekövetkező változásokat. LIFE+ ForBioSensing PL projekttel a legpontosabb, naprakész információkat és kulcsfontosságú adatokat tudják szolgáltatni „azoknak az embereknek, akik vigyáznak az erdőre” – ahogy a projektvezető megfogalmazta.

 

Az erdőtüzek miatti élőhely-veszteség kockázatának csökkentése

A mediterrán térség erdőiben az utóbbi évtizedekben a hőmérséklet emelkedésével egyre nagyobb a tűzveszély, és egyre hosszabbra nyúlnak a tűzveszélyes időszakok. Ez jelentős veszélyt jelent a ritkább élőhelytípusokra és fajokra, mint például a ciprusi cédrusra (Cedrus brevifolia), amely endemikus Cipruson – azaz csupán ott él. A LIFE-KEDROS-projekt új erdőgazdálkodási gyakorlatok bevezetésével védi a klímaváltozás által veszélyeztetett ciprusi cédrus-élőhelyeket – különösen a gyakori erdőtüzektől. A projekt egy sor védelmi intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy a ciprusi cédrus élőhely jó védelmi állapotát fenntartsák a Koilada Kedron-Kampos Natura 2000 területen. Számos olyan erdőgazdálkodási intézkedést vezettek be Cipruson elsőként, amellyekkel az élőhely ellenálló képességét és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességét fokozzák.

 

Az ökoszisztéma-szolgáltatások védelme

Az erdők számos fontos ökoszisztéma-szolgáltatásokat biztosítanak, mint a szén tárolása, a vizek visszatartása az árvízkockázat csökkentésére, az erózió és földcsuszamlások megelőzése, a biodiverzitás fenntartása, a víz tisztítása és a fa biztosítása házakhoz, bútorokhoz és fűtéshez. Fontos szerepet játszanak az emberi egészségben és lehetőséget nyújtanak a kikapcsolódásra. Az élet ilyen alapvető elemei vannak veszélyben az éghajlatváltozás hatására. Számos LIFE-projekt célja az erdei ökoszisztéma-szolgáltatások védelme.

 

Egy eszköz a hosszú távú alkalmazkodáshoz, ahol három éghajlati övezet találkozik

A Haut-Languedoc regionális természeti park a francia középhegység déli határán található, amely a mediterrán, az atlanti és az alpesi éghajlat találkozási pontja. A park területének kétharmada erdősített. Az éghajlattal kapcsolatos szélsőséges időjárási események, például a 2003. és 2006. évi szárazság, amely jelentős visszaesést okozott a tűlevelű ültetvényekben, nagy hatással lehet a helyi gazdaságra. Ezért „a helyi erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók és megválasztott képviselők eszközöket keresnek az erdők éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásához” - mondja Juliane Casquet, a LIFE FORECCAsT-projekt koordinátora, a Haut-Languedoc Regionális Természeti Parkból.

A projekt részeként még egy okostelefonokhoz való alkalmazást is létrehoztak, hogy segítsen az alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz-stratégia fejlesztésében.

 

Alkalmazkodás az erdészeti politikákhoz

A LIFE projektek hozzájárulnak az erdészeti gazdálkodás fejlesztéséhez és a jogalkotási normák végrehajtásához az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás politikájának támogatása során.

Katalóniában a LIFE MixForChange-projekt az erdőgazdálkodási technikákkal végzett kísérletek eredményeit irányítási eszközökként hasznosítja annak érdekében, hogy megvédjék a félnedves klímájú Földközi-tengeri erdőket. A régió rendelkezik az erdőtípus Európában körülbelül 1,5 millió hektárnyi területének 10%-ával.

 

Az agrár-erdészet tesztje

A LIFE társfinanszírozott projekteken keresztül azt is megismerhetjük, hogy ültetehetők át az agrár-erdőgazdálkodás elméletei a gyakorlatba a takarónövényzet és egyéb technikák alkalmazásával, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiák megvalósításához.

Az agrár-erdészet a szántóföldi növények vagy legelők környékére ültetett fákat vagy cserjéket alkalmazza. Kimutatták, hogy ezek növelik a biodiverzitást, csökkentik az eróziót, elvezetik a vizet, fokozzák a termelékenységet és az ellenálló képességet. Ezért egy lehetséges eszközt jelentenek a gazdálkodók számára az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás eszköztárában.

 

Az erdők védelme az ózon ellen

A LIFE MOTTLES-projekt az ózonszennyezés által okozott, a hőmérsékletemelkedéssel fokozatosan súlyosbodó fakárokat monitorozza, hogy továbbfejleszthesse az erdőgazdálkodási gyakorlatokat. A projekt újradefiniálta a kritikus ózonszintek megfigyelésének módját. Megfigyelőállomások hálózatát hozták létre három országban, Olaszországban, Franciaországban és Romániában, különböző biogeográfiai övezetekben.

 

Forrás: https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_cca-forest_agri-.pdf