Vissza

Magyar Fejlesztési Központ

Nyitólap > Hírfolyam > 2022 - az ifjúság európai éve

2022 - az ifjúság európai éve

Ursula von der Leyen elnöknek az Unió helyzetéről szóló 2021. évi beszédében tett bejelentése nyomán a Bizottság hivatalos javaslatot fogadott el arról, hogy 2022-t nyilvánítsák az ifjúság európai évévé. Európa számára fontos, hogy a fiatalok jövőképpel rendelkezzenek, illetve kellő szerepvállalásra és részvételre törekedjenek, hiszen csak így tudunk jobb, környezetbarátabb, befogadóbb és digitálisabb jövőt teremteni. Ezzel a javaslattal Európa arra törekszik, hogy a jövőre nézve több és jobb lehetőséget biztosítson a fiataloknak. A Bizottság továbbá közzéteszi legfrissebb uniós ifjúsági jelentését, amely áttekintést nyújt az európai fiatalok helyzetéről az oktatás, a képzés, a tanulás, a foglalkoztatás, valamint a polgári és politikai szerepvállalás terén.

Az ifjúság európai éve révén a Bizottság az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, a regionális és helyi hatóságokkal, valamint az érintettekkel és a magukkal a fiatalokkal együttműködve: 

A Bizottság jelenleg dolgozza ki tevékenységi programját, és az érdekelt feleket arra kéri, nyújtsák be ötleteiket és javaslataikat. Az elkövetkező napokban külön e témával kapcsolatos felmérés indul az Európai Ifjúsági Portálon. A Bizottság a többi uniós intézménnyel, a tagállamokkal, a civil társadalmi szervezetekkel és a fiatalokkal együttműködve az év során számos európai, nemzeti, regionális és helyi szintű tevékenységet fog szervezni, és új kezdeményezéseket fog fontolóra venni. A tevékenységek köre olyan kérdésekre fog kiterjedni, amelyek főként a fiatalokat érintik, az európai ifjúsági célokban kiemelt olyan prioritásokhoz igazodva, mint az egyenlőség és az inklúzió, a fenntarthatóság, a mentális egészség és jóllét, valamint a minőségi foglalkoztatás. A tevékenységekben az EU-n kívül élő fiatalok is részt vehetnek majd. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy jelöljenek ki egy-egy nemzeti koordinátort, aki az ifjúság európai évében való részvétel megszervezéséért felel.

A Bizottság javaslatát most a Parlament és a Tanács vitatja meg, és ennek során figyelembe veszik az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága véleményét is. Az események és tevékenységek várhatóan januárban kezdődnek meg.

Az ifjúság európai évét a NextGenerationEU kezdeményezés is támogatja, amely új távlatokat nyit a fiatalok előtt, beleértve a minőségi munkahelyeket, valamint a jövő Európájának oktatási és képzési lehetőségeit, és segíti a fiatalok társadalmi részvételét.

Az ifjúság évének célja, hogy szinergiákra és kiegészítő jellegre törekedjen az ifjúságot célzó más uniós programokkal a szakpolitikai spektrum egészében – a fiatal mezőgazdasági termelőkre összpontosító vidékfejlesztési programoktól kezdve a kutatási és innovációs programokig, illetve a kohéziós politikától az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésekig, beleértve a nemzetközi vagy transznacionális jellegű uniós programokat is.

Az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület program mellett – amelyek a jelenlegi pénzügyi időszakra 28 milliárd, illetve 1 milliárd eurós költségvetéssel rendelkeznek – az ifjúsági garancia és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés is a fiatalok előtt nyitva álló lehetőségek bővülését szolgálja. 2022-ben továbbá útjára indul az ALMA elnevezésű új program, amelynek célja a hátrányos helyzetű fiatalok határokon átnyúló szakmai mobilitásának támogatása.

Az EU 2019–2027 közötti időszakra vonatkozó ifjúsági stratégiája képezi az uniós ifjúságpolitikai együttműködés keretét. Támogatja a fiatalok demokratikus folyamatokban és a társadalmi életben való részvételét. Az uniós ifjúsági párbeszéd ezen erőfeszítések központi eszköze.

Végezetül az Európa jövőjéről szóló konferencia, amely 2022-ben is ki fog adni következtetéseket, biztosítja, hogy a döntéshozók meghallgassák a fiataloknak az Unió jövőjével kapcsolatos elképzeléseit és véleményeit. Az európai polgári vitacsoportok résztvevőinek egyharmada és a konferencia plenáris üléseinek vitáin részt vevő képviselők egyharmada szintén fiatal, az Európai Ifjúsági Fórum elnöke pedig ugyancsak jelen van a plenáris üléseken.

További információk

Uniós ifjúsági jelentés

Európai Ifjúsági Portál

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5226