MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > Méltányos és fenntartható gazdaság:...

Méltányos és fenntartható gazdaság: Új szabályok biztosítják az emberi jogok és a környezet védelmét a globális értékláncokban

Az Európai Bizottság irányelvjavaslatot fogadott el a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosságról. A javaslat célja a fenntartható és felelős vállalati magatartás előmozdítása a globális értékláncok egészében. A vállalatok kulcsszerepet játszanak a fenntartható gazdaság és társadalom kiépítésében.

Meg kell határozniuk és szükség esetén meg kell előzniük, meg kell szüntetniük vagy mérsékelniük kell tevékenységeiknek az emberi jogokra (például gyermekmunka, a munkavállalók kizsákmányolása), valamint a környezetre – (például szennyezés, a biológiai sokféleség csökkenése) gyakorolt káros hatásait. Ezek az új szabályok jogbiztonságot és egyenlő versenyfeltételeket teremtenek a vállalatok számára. A fogyasztók és a befektetők számára pedig nagyobb átláthatóságot biztosítanak. Az új uniós szabályok elő fogják mozdítani a zöld átállást, és védeni fogják az emberi jogokat Európában és azon kívül.

Számos tagállam már bevezetett az elvárható gondosságra vonatkozó nemzeti szabályokat, és egyes vállalatok saját kezdeményezésük nyomán hoztak intézkedéseket. Ugyanakkor nagyobb mértékű javulásra van szükség, amelyet önkéntes fellépéssel nehéz elérni. Ez a javaslat a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosságra vonatkozó kötelezettséget állapít meg a kedvezőtlen emberi jogi és környezeti hatások kezelése érdekében.

Az elvárható gondosságra irányuló új szabályok a következő vállalatokra és ágazatokra vonatkoznak:

 • Uniós vállalatok:
  • 1. csoport: valamennyi jelentős méretű és jelentős gazdasági erővel (több mint 500 alkalmazottal és világszerte 150 millió EUR nettó árbevétellel) rendelkező uniós korlátolt felelősségű tőkeegyesítő társaság.
  • 2. csoport: Egyéb meghatározott, nagy hatású ágazatokban tevékenységet folytató korlátolt felelősségű tőkeegyesítő társaságok, amelyek nem érik el az 1. csoport mindkét küszöbértékét, de több mint 250 alkalmazottal, és világszerte legalább 40 millió EUR nettó árbevétellel rendelkeznek. E vállalatok esetében a szabályok két évvel később lépnek hatályba, mint az 1. csoport esetében.
 • Az EU-ban működő nem uniós vállalatok, amelyek az 1. és a 2. csoporténak megfelelő árbevételi küszöbértékkel rendelkeznek.

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) nem tartoznak e javaslat közvetlen hatálya alá.

A javaslat hatálya kiterjed a vállalat saját működésére, leányvállalataira és értékláncaira (kialakult közvetlen és közvetett üzleti kapcsolataira). A vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosság kötelezettségének való megfelelés érdekében a vállalatoknak a következőket kell tenniük:

 • az elvárható gondosságot be kell építeniük a vállalati politikákba;
 • azonosítaniuk kell a ténylegesen vagy potenciálisan káros emberi jogi és környezeti hatásokat;
 • meg kell előzniük a lehetséges hatásokat vagy enyhíteniük kell azokat;
 • meg kell szüntetniük vagy minimálisra kell csökkenteniük a tényleges hatásokat;
 • létre kell hozniuk és fenn kell tartaniuk egy panasztételi eljárást;
 • figyelemmel kell kísérniük az elvárható gondosságra vonatkozó politika és intézkedések hatékonyságát;
 • és nyilvánosan kommunikálniuk kell az elvárható gondosságról. 

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1145

A vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosságról szóló irányelvre irányuló javaslat + melléklet

Kérdések és válaszok a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosságról

Tájékoztató a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosságról

Tényoldal a vállalati fenntarthatósággal kapcsolatos elvárható gondosságról

 

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: