MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > Kreatív Európa: több mint...

Kreatív Európa: több mint 2 milliárd euró a kulturális és kreatív ágazatok talpraállásának, rezilienciájának és sokszínűségének támogatására

2021–2027-es Kreatív Európa program első évi munkaprogramjának elfogadása nyomán a Bizottság új intézkedéseket indít útjukra az európai és Európán kívüli kulturális és kreatív ágazatok támogatása céljából. 2021-ben a Kreatív Európa program eddig nem látott léptékű, mintegy 300 millió eurós költségvetésből segíti a kulturális ágazatok szakembereit és a művészeket abban, hogy a művészeti ágakon és országhatárokon átívelő együttműködési projektek révén juthassanak új lehetőségekhez és szólíthassanak meg új közönségeket. A program mai elfogadása nyomán megindulhatnak az új program első pályázati felhívásai. A felhívások az érintett kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő valamennyi szervezet előtt nyitva állnak. A program teljes hétéves költségvetése 2,4 milliárd euró, ami 63%-kal haladja meg az előző hasonló programét. A Kreatív Európa céljai között szerepel növelni a kulturális ágazatok versenyképességét, és egyúttal támogatni erőfeszítéseiket a zöldebbé, digitálisabbá és inkluzívabbá válás útján. A Covid19-világjárványra tekintettel a program kiemelt hangsúlyt helyez a kulturális és kreatív ágazatok rezilienciájának megerősítésére és válság utáni talpraállására.

A Kreatív Európa program 2021-re közös célokat tűz ki a kulturális és kreatív ágazatok számára. Nagyobb hangsúlyt fektet a transznacionális alkotó tevékenységekre, az európai alkotások világszintű terjesztésére és népszerűsítésére, az ágazatokon átnyúló innovációra, valamint – a megemelt uniós társfinanszírozási arányok révén – a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítésére. Tevékenységeik megtervezése és végrehajtása során a támogatott tevékenységeknek és projektnek tiszteletben kell tartaniuk a nemek közötti egyenlőséget és az EU környezetvédelmi kötelezettségvállalásait.

A Kreatív Európa programon belül a MEDIA alprogram a nemzetközi érdeklődésre számot tartó filmek és audiovizuális alkotások létrejöttét és európai, illetve Európán kívüli terjesztését támogatja. Egyúttal hozzájárul a tehetséggondozáshoz, illetve a médiatudatosság, a pluralizmus és a médiaszabadság elősegítését szolgáló célzott intézkedéseket is magában foglal. A program a jövőben is elő kívánja mozdítani az európai kulturális és nyelvi sokszínűséget.

A Kreatív Európa program többek között a következő tevékenységeket fedi le:

  • az irodalmi művek fordítását és a kiadói partnerségek fejlesztését támogató program;
  • uniós irodalmi, zenei, építészeti és kulturális örökségi díjak, továbbá az „Európa kulturális fővárosa” és az „Európai Örökség cím” kezdeményezések;
  • az európai audiovizuális alkotások hozzáférhetőségének és láthatóságának javítása a különféle platformokon, a határokon átnyúlóan;
  • „kreatív innovációs labor” – a tartalmak létrehozására, hozzáférhetővé tételére, terjesztésére és népszerűsítésére vonatkozó innovatív megközelítések ösztönzése a különböző ágazatokban;
  • a médiatudatosság, a pluralizmus és a médiaszabadság mint európai értékek előmozdítása.

2014-ben a kulturális és kreatív ágazatoknak nyújtott uniós támogatást a Bizottság az önálló finanszírozási programként kialakított Kreatív Európa programban fogta egybe. A program tevékenységei három ágra oszlanak: az audiovizuális és a hírmédia ágazaton kívül minden más kulturális és kreatív ágazatot lefedő KULTÚRA ágra; az audiovizuális és film ágazatra összpontosító MÉDIA ágra; valamint az ágazatközi együttműködés lehetőségeit elősegítő SZEKTORKÖZI ágra.

Forrás és bővebb információ:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2587

 

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: