MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > Uniós kohéziós politika: több...

Uniós kohéziós politika: több mint másfél millió, az Unió által támogatott projekt adatai váltak elérhetővé egy új nyilvános platformon

8. kohéziós fórum megnyitásával egy időben a Bizottság elérhetővé tette a Kohesioelnevezésű nyilvános online platformot, amely a 27 tagállam több mint 1,5 millió olyan projektjének teljes körű adatait gyűjti össze, amelyek 2014 után az Európai Regionális Fejlesztési Alap (European Regional Development Fund (ERDF), a Kohéziós Alap vagy az Európai Szociális Alap (European Social Fund (ESF) finanszírozásában részesültek. A Bizottság most először hozott létre és tesz elérhetővé egy hasonlóan átfogó, a jövőben valamennyi uniós nyelven hozzáférhető projektadat-platformot. Ennek létrejöttéhez szoros együttműködésre volt szükség a különböző tagállamok vagy régiók irányító hatóságaival, mivel a kohéziós projektek a nemzeti és regionális hatóságok irányítása alá tartoznak.

A Kohesio platform közkinccsé teszi az irányító hatóságok birtokában lévő információkat. Bőséges adatkészlete jól mutatja, hogy a kohéziós politika a szakpolitikai prioritások széles körének végrehajtása és finanszírozása révén milyen meghatározó módon járul hozzá az Unió régióinak gazdasági, területi és társadalmi kohéziójához, valamint a zöld és digitális átálláshoz. Emellett a platform ösztönzi a bevált gyakorlatok feltárását és cseréjét a különböző régiók és tagállamok között.

A Kohesio platform a következőket kínálja:

  • szabványosított adatok a 2014–2020-as finanszírozási időszak 1,5 millió projektjéhez kapcsolódóan, az érintett programokra és alapokra mutató linkekkel;
  • szabványosított adatok 500 000 projektkedvezményezettről és a projektek végrehajtásának állapotáról;
  • a 27 tagállamban végrehajtott több mint 300 operatív program adatai;
  • az adatok földrajzi alapú lekérdezését lehetővé tevő interaktív térkép;
  • az információk lefordítása az EU valamennyi hivatalos nyelvére.

Néhány példa a Kohesio platformon szereplő kohéziós projektekre

A Kohesio segítségével a felhasználók megérthetik, az ERDF hogyan támogatja egy közösségi alapú digitális platform létrehozását Franciaországban. A platform bemutatja továbbá az ESF támogatásával Írországban megvalósult „YouthReach” projektet, amely az iskolát korán elhagyó fiatalokat segíti a talpraállásban és az első sikeres lépések megtételében a foglalkoztatás felé. E program keretében csak 2014 és 2020 között 14 000 fiatal kapott segítséget. Végezetül a Kohesio segítségével megtudható, a Kohéziós Alap hogyan járul hozzá a csehországi vasúti összeköttetések javításához.

A tagállamok által a kohéziós források kezelésére kijelölt irányító hatóságokkal együttműködve a Bizottság folytatja a Kohesio platform fejlesztését, hogy arra a 2021–2027-es új programozási időszak projektjei is felkerülhessenek. Az elkövetkező hónapokban a platform az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhetővé válik.

A Bizottság elkötelezett az átláthatóság és az adatok nyilvános hozzáférhetővé tétele mellett. Ezért indította el 2015 decemberében a Kohéziós Alap nyíltadat-platformját, amelyen a felhasználók témánként, vagy pedig országok vagy alapok szerint nyomon tudják követni a kohéziós politika uniós szintű végrehajtásának előrehaladását. A Kohesio platform a kohéziós politika keretében finanszírozott projektek és kedvezményezettek egységes és átfogó információs adatbázisával egészíti ki a Kohéziós Alap nyíltadat-platformját. A két platform párhuzamosan működik majd, mivel két különböző szempontból hasznosak: a nyíltadat-platform programszintű pénzügyi információkat tartalmaz, míg a Kohesio projektszinten kínál részletes adatokat.

 

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1767

Az EU Kohéziós Alapjának nyíltadat-platformja

Kohesio uniós projektadatbázis

8. Kohéziós Fórum

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/

Az Európai Szociális Alap:

https://ec.europa.eu/esf/home.jsp

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: