MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > REPowerEU: Közös európai fellépés...

REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért

Oroszország ukrajnai inváziójára tekintettel az Európai Bizottság javaslatot tett egy olyan terv vázlatára, amelynek célja, hogy Európa jóval 2030 előtt függetlenné váljon az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól, mindenekelőtt a földgáztól.

A terv emellett egy sor intézkedést vázol fel az emelkedő európai energiaárakra való reagálás és a gázkészletek következő télre történő feltöltése érdekében. Európában hónapok óta emelkednek az energiaárak, és most az ellátással kapcsolatos bizonytalanság tovább súlyosbítja a problémát. A REPowerEU arra törekszik, hogy diverzifikálja a gázellátást, felgyorsítsa a megújuló gázok térnyerését, és más energiaforrásokkal helyettesítse a gázt a fűtésben és a villamosenergia-termelésben. Ez az év vége előtt kétharmaddal csökkentheti az orosz gáz iránti uniós keresletet.

Az energiaárakra és a gáztárolásra vonatkozó sürgősségi intézkedések

A Bizottság energiaárakra vonatkozó, tavaly októberben közzétett eszköztára segítette a tagállamokat a magas árak kiszolgáltatott fogyasztókra gyakorolt hatásának enyhítésében, és továbbra is fontos keretet biztosít a nemzeti intézkedések számára. A Bizottság  további iránymutatást terjeszt a tagállamok elé, amely megerősíti az árak kivételes körülmények közötti szabályozásának lehetőségét, és meghatározza, hogy a tagállamok hogyan oszthatják el újra az energiaágazat magas nyereségéből és a kibocsátáskereskedelemből származó bevételeket a fogyasztók között. Az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok lehetőséget kínálnak a tagállamoknak arra is, hogy rövid távon támogassák a magas energiaárak által sújtott vállalkozásokat, közép- és hosszú távon pedig segítsenek csökkenteni az energiaárak ingadozásának való kitettségüket. A kibocsátáskereskedelmi rendszerrel összefüggő állami támogatásokról szóló iránymutatás célzott módosításaival kapcsolatos konzultációt követően a Bizottság egyeztetni fog a tagállamokkal arról is, hogy szükség van-e egy, a válság által érintett – különösen a magas energiaköltségekkel szembesülő – vállalkozásoknak támogatást nyújtó új állami támogatási ideiglenes válságkeretre, és az mire terjedjen ki.

A Bizottság áprilisig olyan jogalkotási javaslatot kíván előterjeszteni, amely előírja annak biztosítását, hogy a föld alatti gáztárolók töltöttsége EU-szerte minden év október 1-jére elérje kapacitásuk legalább 90%-át. A javaslat magában foglalná a feltöltési szintek nyomon követését és érvényesítését, valamint a tagállamok közötti szolidaritási megállapodások kialakítását. A Bizottság  folytatja gázpiaci felmérését  is, válaszul egyes üzemeltetők, különösen a Gazprom esetleges versenytorzító magatartásával kapcsolatos aggályokra.

A rendkívül magas energiaárak kezelése érdekében a Bizottság meg fogja vizsgálni a gázárak villamosenergia-árakra gyakorolt továbbgyűrűző hatásának korlátozására irányuló sürgősségi intézkedések valamennyi szóba jöhető lehetőségét, például az ideiglenes árkorlátokat. Továbbá, figyelembe véve az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének (ACER) zárójelentését, valamint az alternatív árképzési mechanizmusok előnyeivel és hátrányaival kapcsolatos egyéb megfontolásokat, értékelni fogja a villamosenergia-piac szerkezetének optimalizálására irányuló lehetőségeket a megfizethető villamos energia biztosítása érdekében, elkerülve az ellátás és a zöld átállásba való további beruházások zavarait.

REPowerEU – az orosz gáztól való függőségünk 2030 előtt történő megszüntetése

Az Oroszországból származó fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk fokozatos megszüntetésére már jóval 2030 előtt sor kerülhet. Ennek érdekében a Bizottság a REPowerEU terv kidolgozását javasolja, amely két pillérre alapozva növelné az uniós energiarendszer rezilienciáját: a gázellátás diverzifikálása a nem orosz szállítóktól származó LNG-behozatal és csővezetékes behozatal, valamint a biometán- és a hidrogéntermelés és -import növelése révén; valamint a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásának gyorsabb csökkentése otthonainkban, az épületekben, az iparban és a villamosenergia-rendszereinkben az energiahatékonyság fokozása, a megújuló energiaforrások használatának növelése, a villamosítás és az infrastrukturális szűk keresztmetszetek kezelése révén.

Már az „Irány az 55%!” jegyében kidolgozott bizottsági javaslatok teljes körű végrehajtása is 30%-kal, azaz 100 milliárd m3-rel csökkentené a fosszilis gáz éves fogyasztását 2030-ra. A REPowerEU tervben foglalt intézkedésekkel legalább 155 milliárd m3 fosszilisgáz-felhasználást szüntethetünk meg fokozatosan, ami megegyezik az Oroszországból 2021-ben behozott mennyiséggelE csökkentés közel kétharmada egy éven belül elérhető, véget vetve az EU egyetlen beszállítótól való túlzott függőségének. A Bizottság javasolja, hogy a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kapcsán már elvégzett széles körű munkára építve a tagállamokkal együttműködve azonosítsuk az e célkitűzések eléréséhez legmegfelelőbb projekteket.

 

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1607

Közlemény a REPowerEU-ról: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért

Kérdések és válaszok

Tájékoztató – REPowerEU

Az európai zöld megállapodás weboldala

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: