Vissza

Magyar Fejlesztési Központ

Nyitólap > Hírfolyam > Koronavírus: további 122 millió euró sürgős ...

Koronavírus: további 122 millió euró sürgős kutatási és innovációs projektekre

A Bizottság kutatási és innovációs programja, a Horizont 2020 révén további 122 millió eurót mozgósít a koronavírussal kapcsolatos sürgős kutatásokra. A Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a koronavírus elleni globális fellépés keretében 2020. május 4-én adománygyűjtést indított, melyhez a Bizottság 1,4 milliárd euróval járult hozzá. Az újonnan kiírt pályázati felhívás e felajánlás részét képezi.

Az új pályázati felhívás a koronavírus elleni küzdelemre irányuló uniós finanszírozású kutatási és innovációs tevékenységek sorába illeszkedik. A korábbi fellépések a koronavírus elleni küzdelmet szolgáló diagnosztika, kezelések és oltóanyagok kifejlesztését célozták, a jelenlegi pályázat a legégetőbb problémák haladéktalan megoldása érdekében a gyártási kapacitás növelésére és a már rendelkezésre álló megoldások hasznosítására összpontosít. A kiválasztott projektek némelyike ahhoz is hozzájárul majd, hogy jobban megértsük a járvány társadalmi-gazdasági következményeit és emberi viselkedésre gyakorolt hatásait.

A pályázati felhívás révén kiválasztott projektek célja, hogy a gyártás igazodjon a teszteléshez, kezeléshez és megelőzéshez szükséges létfontosságú orvosi eszközök és berendezések gyors előállítása támasztotta igényekhez. Ezenfelül olyan orvosi technológiák és digitális eszközök kifejlesztésére összpontosítanak, melyek az esetek feltárását, nyomon követését és a betegellátást hivatottak javítani. Az új kutatások során nagy betegcsoportokat (kohorszok) vizsgálnak szerte Európában. Ha jobban megértjük a koronavírus-járvány emberi viselkedésre gyakorolt hatásait és társadalmi-gazdasági következményeit, eredményesebb kezelési és megelőzési stratégiákat alkalmazhatunk.

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. június 11. A kiírás lényeges szempontja, hogy a projektek képesek legyenek gyors eredményeket felmutatni. Európának, csakúgy mint a világ többi részének, sürgősen innovatív megoldásokra van szüksége a járvány visszaszorítása és hatásainak enyhítése érdekében. Hasonlóképpen a betegek, a gyógyultak, a veszélyeztetett csoportba tartozók, a betegekkel közvetlenül foglalkozó egészségügyi dolgozók, valamint mindezen csoportok környezetébe tartozók is jobb ellátásra szorulnak. Ezért a Bizottság arra törekszik, hogy a kutatási tevékenységek mielőbb megkezdődhessenek, így a pályázati kiírás előkészítésére és a beérkező pályázatok értékelésére is kevesebb idő áll rendelkezésére.

A koronavírus elleni globális fellépés elveivel összhangban az új megoldásoknak mindenki számára elérhetőnek és megfizethetőnek kell lenniük. Ezért a pályázati kiírás nyomán a Bizottsággal kötendő támogatási megállapodások gyors adatmegosztást előíró feltételeket is tartalmaznak majd, ami az eredmények azonnali felhasználását hivatott biztosítani.

Háttér-információk

A „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramhoz tartozó új rendkívüli pályázati felhívás kiegészíti a korábban jóváhagyott projekteket. Előzőleg 48,2 millió euróval támogattak 18 projektet diagnosztikai eljárások, kezelések és oltóanyagok kifejlesztésére és járványügyi felkészültségre, 117 millió eurót hagytak jóvá 8 diagnosztikai és terápiás projekt javára, melyek az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés (IMI) keretében folynak, és az Európai Innovációs Tanács révén több innovatív ötleteket támogató intézkedésre is sor került. A kiírás az „EKT a koronavírus ellen” cselekvési terv – a Bizottság és a tagállami intézmények közötti párbeszéd eredményeként létrejött munkadokumentum – harmadik intézkedését valósítja meg.

A pályázati felhívás öt területre terjed ki, indikatív költségvetésük az alábbiak szerint alakul:

  1. létfontosságú orvosi eszközök és berendezések gyártásának átalakítása (23 millió euró);
  2. a hatékonyabb nyomon követést és ellátást szolgáló orvosi technológiák, digitális eszközök és mesterséges intelligencia alapú elemzések, magas technológiai érettségi szintű projektek (56 millió euró);
  3. a koronavírus-járványra adott válaszintézkedések emberi viselkedésre gyakorolt hatásai és társadalmi-gazdasági következményei (20 millió euró);
  4. pán-európai Covid19-kohorszok (20 millió euró);
  5. a Covid19-relevanciájú uniós és nemzetközi kohorszok kapcsán megvalósuló együttműködés (3 millió euró).

A kohorszvizsgálatok jellemzően egyének nagy csoportjait tanulmányozzák, és a betegség lehetséges okainak feltárása érdekében rögzítik bizonyos kockázati tényezőknek való kitettségüket. Ezek lehetnek a jövőre vonatkozó adatok gyűjtését célzó prospektív vizsgálatok, vagy korábban gyűjtött adatokat elemző retrospektív vizsgálatok.

Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye

A pályázatok magyar nyelvű összefoglalóit a Pályázatok Magyarul honlapon találja:

COVID-19 vonatkozású hálózatépítés meglevő európai uniós és nemzetközi kohorszokkal

Páneurópai COVID-19 kohorszok

A járványkitörésre adott válaszok viselkedési, társadalmi és gazdasági hatásai

Orvosi technológiák, digitális eszközök és mesterséges intelligencia (AI) analitika a felügyelet és ellátás javítására magas technológiai készültségi fokon (TRL)

A gyártás átalakítása alapvető gyógyászati eszköz és felszerelés előállításához