MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > Felsőoktatás: az uniós egyetemek...

Felsőoktatás: az uniós egyetemek felkészítése a jövőre a mélyrehatóbb transznacionális együttműködés révén

Az európai társadalomnak ma minden eddiginél nagyobb szüksége van az egyetemek és más felsőoktatási intézmények hozzájárulására. Európa olyan jelentős kihívásokkal néz szembe, mint az éghajlatváltozás, a digitális átállás és a népesség elöregedése egy olyan időszakban, amikor az évszázad legnagyobb globális egészségügyi válsága és gazdasági visszaesése sújtja. Az egyetemek és az egész felsőoktatási ágazat az oktatás, a kutatás és az innováció metszetét alkotják, és egyedülálló szerep jut számukra a fenntartható és reziliens gazdaságok alakításában, valamint az Európai Unió zöldebbé, inkluzívabbá és digitálisabbá tételében.

Az elfogadott két új kezdeményezés, az egyetemekre vonatkozó európai stratégia és a hatékony európai felsőoktatási együttműködést szolgáló hidak építéséről szóló tanácsi ajánlásra irányuló bizottsági javaslat támogatni fogja az egyetemeket ebben a törekvésben.

Európában közel 5000 felsőoktatási intézmény, 17,5 millió felsőoktatási hallgató, 1,35 millió főiskolai vagy egyetemi oktató és 1,17 millió kutató található. E stratégia célja, hogy támogassa és lehetővé tegye valamennyi európai egyetem számára, hogy alkalmazkodjanak a változó körülményekhez, és hozzájáruljanak Európa rezilienciájához és helyreállításához. Számos fontos intézkedést javasol annak érdekében, hogy támogassa az európai egyetemeket a következő négy célkitűzés elérésében:

  1. A felsőoktatás és a kutatás európai dimenziójának megerősítése;
  2. Az egyetemeknek az európai életmód hajtóerejeként való megszilárdítása a tudományos és kutatói karrierre, az időtálló készségek minőségére és relevanciájára, a sokszínűségre, a befogadásra, a demokratikus gyakorlatokra, az alapvető jogokra és a tudományos értékekre összpontosító tevékenységek támogatásával;
  3. Az egyetemek mint a zöld és digitális kettős átállás kulcsszereplői szerepének erősítése;
  4. Az egyetemek megerősítése az EU globális szerepének és vezető szerepének motorjaként.

A tanácsi ajánlásra irányuló bizottsági javaslat célja, hogy lehetővé tegye az európai felsőoktatási intézmények szorosabb és mélyebb együttműködését, hogy megkönnyítse a közös transznacionális oktatási programok és tevékenységek végrehajtását, egyesítse a kapacitásokat és az erőforrásokat, vagy közös okleveleket adjon ki. Ez egy felkérés a tagállamok felé arra, hogy nemzeti szinten hozzanak intézkedéseket és teremtsenek megfelelő feltételeket az ilyen szorosabb és fenntartható transznacionális együttműködés, a közös oktatási és kutatási tevékenységek, valamint az európai felsőoktatási térség (Bologna) eszközeinek hatékonyabb végrehajtása érdekében. Megkönnyíti a tudás áramlását, és szorosabb kapcsolatot épít ki az oktatás, a kutatás és az innovatív ipari közösségek között. A cél különösen annak támogatása, hogy mindenki számára magas színvonalú, egész életen át tartó tanulási lehetőségek álljanak rendelkezésre, különös tekintettel azokra a készségekre és kompetenciákra, amelyekre a napjaink gazdasági és társadalmi igényeinek való megfeleléshez leginkább szükség van.

A felsőoktatás és a kutatás európai dimenzióját 2024 közepéig négy kiemelt kezdeményezés fogja erősíteni:

  1. 2024 közepéig 60-ra emelni az „Európai Egyetemek” kezdeményezések számát több mint 500 felsőoktatási intézmény részvételével, amelyek indikatív Erasmus+ költségvetése összesen 1,1 milliárd EUR a 2021–2027-es időszakra. A cél egy közös, hosszú távú strukturális, fenntartható és rendszerszintű együttműködés kialakítása és megosztása az oktatás, a kutatás és az innováció területén, olyan európai egyetemek közötti kampuszok létrehozása révén, ahol az Európa minden tájáról érkező diákok, oktatók és kutatók zökkenőmentes mobilitást élvezhetnek, és új ismereteket hozhatnak létre közösen, országokon és tudományágakon átívelően.
  2. Törekedni a felsőoktatási intézmények szövetségeinek jogi statútumára, amely lehetővé teszi számukra, hogy erőforrásaikat, kapacitásaikat és erősségeiket egyesítsék, 2022-től egy Erasmus+ kísérleti projekt keretében.
  3. Közös európai diplomát létrehozni, amely elismeri a hallgatók által megszerzett felsőoktatási képesítések keretében gyűjtött transznacionális tapasztalatok értékét, és csökkenti a közös programok megvalósításához szükséges bürokráciát.
  4. Fokozni az európai diákigazolványra vonatkozó kezdeményezést azáltal, hogy 2022-ben valamennyi mobil hallgató, 2024 közepére pedig az európai egyetemek valamennyi diákja számára elérhetővé teszik az egyedi európai diákazonosítót, hogy minden szinten megkönnyítsék a mobilitást.

 

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_365

A Bizottság közleménye az egyetemekre vonatkozó európai stratégiáról

A Bizottság javaslata a hatékony európai felsőoktatási együttműködést szolgáló hidak építéséről szóló tanácsi ajánlásra

Közlemény az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításáról

Az „Új EKT a kutatás és az innováció szolgálatában” című közlemény

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: