MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > EU Sport – előkészítő...

EU Sport – előkészítő intézkedés, kísérleti projekt

Az Európai Parlament által kezdeményezett előkészítő intézkedés a radikalizálódás megelőzésére irányuló sportszervezetek, különösen az ernyő-sportszervezetek által szervezett sporttal kapcsolatos projektek támogatását célozza.

A radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok sportprojektek keretében történő nyomon követése és segítése

Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, „Az erőszakos szélsőségességhez vezető radikalizálódás megelőzésének támogatása” című bizottsági közlemény kiemelte, hogy az EU-ban a radikalizálódás megelőzése a terrorizmus elleni küzdelem egyik fő eleme.

A radikalizálódás megelőzését célzó intézkedések és kezdeményezések tervezése és végrehajtása az esetek többségében a „terepen”, vagyis helyi, regionális vagy nemzeti szinten történik. A tervezés és a végrehajtás elsősorban a tagállamok, a regionális és a helyi hatóságok hatáskörébe tartozik. A radikalizálódás megelőzéséhez és kiszűréséhez, illetve a beilleszkedés sport általi elősegítéséhez általában a helyi szereplők vannak a legkedvezőbb helyzetben, ugyanakkor az EU is jelentős mértékben hozzájárulhat a radikalizálódás elleni küzdelemhez és szerepet játszhat az érintettek támogatásában. A tagállamok előtt álló kihívások hasonló természete, léptéke, valamint egymással összefüggő jellege miatt uniós szinten is indokoltnak tűnik a szorosabb együttműködés, a hálózatépítés és a bevált gyakorlatok cseréje.

A sport szerepet játszhat a radikalizálódás elleni küzdelem és a társadalmi beilleszkedés kihívásainak kezelésében, és ezáltal hozzájárulhat az olyan értékek megerősítéséhez, mint a tolerancia, az integráció és a kultúrák közötti párbeszéd.

Ez a pályázat a közhatóságokkal (köztük az önkormányzatokkal), a helyi szereplőkkel és a civil társadalommal együttműködő sportegyesületek, illetve sportszövetségek által szervezett, sporttal kapcsolatos projektek számára kíván támogatást nyújtani. Elsődleges célja a radikalizálódás megelőzése azáltal, hogy segíti a kirekesztés és a radikalizálódás veszélyének kitett fiatalok sikeresebb beilleszkedését az őket körülvevő társadalomba. Ez a pályázat egy adott csoportba vagy a társadalom egészébe való sikeresebb beilleszkedés eszközeként tekint a sportolásra és a testmozgásra. Külön figyelmet fordít a társadalmi problémákkal küzdő területekre, és figyelembe veszi a nemek közötti egyenlőség szempontjait is.

Ez az előkészítő intézkedés olyan sportszervezeteket és/vagy szövetségeket igyekszik megszólítani, amelyek – a radikalizálódás elleni küzdelemmel foglalkozó helyi hatóságokkal és szervezetekkel együttműködésben – eszközöket, megfelelő tevékenységeket és coaching szolgáltatásokat kínálnak a radikalizálódási folyamatok megelőzéséhez.

A pályázat várható eredményei a következők:

• sportolási és testmozgási lehetőségek biztosítása a kirekesztés és a radikalizálódás kockázatának kitett csoportok számára;

• a sporton keresztül megvalósuló integráción fáradozó edzők és egyéb munkatársak képzése;

• uniós szintű hálózatok és partnerségek kialakítása;

• a radikalizálódás veszélyének kitett személyek – különösen a fiatalok – hatékonyabb beilleszkedése az uniós társadalmakba.

A javasolt projekteket a sport területén tevékenykedő, lehetőleg több tagot tömörítő ernyőszervezeteknek, például európai sportszövetségeknek kell vezetniük, de be kell vonniuk az említett szervezetek nemzeti, regionális vagy helyi szinten működő tagjait is. A felhívás keretében mintegy 7 projekt kerül kiválasztásra.

A támogathatóság feltételeként a projekteket benyújtó pályázóknak az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:

• a pályázó olyan jogi személyiséggel rendelkező állami vagy magánszervezet, amely főként a sport területén tevékenykedik, és rendszeresen szervez sporteseményeket és - versenyeket;

• bejegyzett székhelye valamelyik uniós tagállamban található.

Határidő: 2020. június 22.

Bővebben: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-monitoring-and-coaching-through-sports-2020_en

EU Sport – új kísérleti projekt

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: