MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > EU Sport – kísérleti...

EU Sport – kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

Az Európai Parlament által évente meghatározott és az Európai Bizottság által irányított kísérleti projektek és előkészítő intézkedések új kezdeményezések, amelyek célja egy fellépés megvalósíthatóságának tesztelése és az EU jövőbeli tevékenységeinek előkészítése.

Cserék és mobilitás a sportban

A sport nagyszerű eszköz, amely összehozza az embereket nemzetközi, nemzeti, regionális és helyi szinten, és fejleszti az emberek közötti kapcsolatokat. A helyi szintű együttműködés, partnerségek és csereprogramok - az EU-n belül, valamint az EU-n kívüli országokkal - hozzájárulhatnak az új készségek fejlesztéséhez és pozitívan befolyásolhatják a társadalmi változásokat. Ezenkívül a sportszervezetek minden szinten nyitottak a nemzetközi együttműködésre.

A cserék és mobilitás a sportban előkészítő intézkedés célja, hogy hozzájáruljon a sportszervezetek erőfeszítéseihez azáltal, hogy támogatja a munkatársak tanulási mobilitását. Az emberek, ötletek és bevált gyakorlatok cseréje hasznos lehet az egyének, szervezeteik, valamint a sport és a társadalom egésze számára.

A pályázat általános célja, hogy lehetőséget nyújtson a sporttal kapcsolatos szervezetek munkatársainak (a sportolók környezetébe tartozó személyeknek), hogy tanulási célú mobilitásban vegyenek részt, azaz új képességekre, képesítésekre és készségekre tegyenek szert azáltal, hogy egy bizonyos időt külföldön töltenek (az Európai Unión belül vagy kívül). A tanulási célú mobilitás olyan humántőke-beruházásnak tekinthető, amellyel növelhető a sporttal foglalkozó szervezetek kapacitása.

A tanulási célú mobilitási lehetőség célközönsége:

 • a versenysportban érintett szervezeteknél dolgozó edzők és egyéb munkatársak (ideértve az önkénteseket is);
 • a szabadidősportban érintett szervezeteknél dolgozó edzők és egyéb munkatársak (ideértve az önkénteseket is).

A projekt két jelentős területen kíván hatást gyakorolni:

 • javítani szándékozik a szervezetek munkatársainak tudását és ismereteit;
 • fejleszteni kívánja a tanulási célú mobilitással kapcsolatos nemzetközi együttműködést a sport terén.

A projekt várható eredményei a következők:

 • Rendszeres csereprogramok sportszakemberek számára
 • Az edzők és sportszakemberek európai hálózatainak létrehozása

A pályázat konkrét célja a tanulást elősegítő mobilitási lehetőségek és csereprogramok előmozdítása a sport nemzetközi dimenziójának erősítésével. A sport nemzetközi dimenziójának erősítéséhez az együttműködésben legalább 3, különböző uniós tagállamban székhellyel rendelkező szervezetnek kell részt vennie (a pályázó szervezet mellett 2 másik szervezetnek, melyek székhelye más és más uniós tagállamban található), és legalább egy olyan szervezetnek, amelyik az alábbi régiók egyikében rendelkezik székhellyel: Nyugat-Balkán, a keleti partnerség térsége, Ázsia, Latin-Amerika és Afrika.

A pályázó szervezetnek az Európai Unió valamelyik tagállamában kell székhellyel rendelkeznie.

A program öt különböző részből tevődik majd össze:

1. rész: Együttműködés a Nyugat-Balkánnal

2. rész: Együttműködés a keleti partnerséggel

3. rész: Együttműködés Ázsiával

4. rész: Együttműködés Latin-Amerikával

 5. rész: Együttműködés Afrikával

Támogathatósági feltételek

A támogathatóság feltételeként a pályázóknak minden programrész esetében meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:

 • olyan jogi személyiséggel rendelkező állami vagy magánszervezet, amely aktív szerepet vállal a sport és a testmozgás területén, valamint sporttal és testmozgással kapcsolatos tevékenységeket szervez;
 • székhelye valamely uniós tagállamban van bejegyezve.

Támogatható tevékenységek

A pályázóknak kifejezetten olyan tevékenységeket kell javasolniuk, amelyek előmozdítják az edzők és a sportszervezetek más munkatársainak (köztük az önkénteseknek) a mobilitását az alábbi tevékenységek által (a teljesség igénye nélkül készült lista):

 • Csereprogramok edzők számára
 • Kiközvetítések
 • Képzési/tanulmányi időszakok
 • Szakmai tanulmányutak (job-shadowing)

Csak azok a tevékenységek támogathatók, amelyekben legalább 3, különböző uniós tagállamban székhellyel rendelkező szervezet vesz részt (a pályázó szervezet székhelyének, illetve a 2 másik szervezet székhelyének is más-más uniós tagállamban kell lennie), és amelyekben legalább egy szervezet székhelye nem uniós országban – a Nyugat-Balkánon, a keleti partnerség térségében, Ázsiában, Latin-Amerikában vagy Afrikában – található.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a javasolt csereprogramokban és mobilitási tevékenységekben hivatásos sportolók nem vehetnek részt.

Végrehajtási időszak

 • A tevékenységek nem kezdődhetnek meg 2021. január 1-je előtt.
 • A tevékenységeknek 2022. december 31-ig be kell fejeződniük.

Az e pályázati felhívásban meghatározottnál hosszabb vagy rövidebb időszakra tervezett projektekre irányuló kérelmek nem fogadhatók el. A projektek időtartama legalább 6 hónap, de legfeljebb 24 hónap lehet.

A pályázat határideje: 2020. június 11.

Forrás és bővebb információ: https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport-2020_en

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: