MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > Erasmus+ program: több mint...

Erasmus+ program: több mint 28 milliárd euró a mobilitásra és a mindenki számára hozzáférhető tanulásra, az EU-ban és azon kívül

Az Európai Bizottság elfogadta a 2021–2027-es időszakra szóló Erasmus+ program első éves munkaprogramját. A program (melynek 2014–2020-as költségvetése 14,7 milliárd euró volt) 26,2 milliárd euróból gazdálkodik, ez az összeg az EU külső finanszírozási eszközei révén további 2,2 milliárd euróval egészül ki. Az új, átdolgozott program 10 millió, különböző életkorú és hátterű európai részvételét finanszírozza tanulmányi mobilitási és határokon átnyúló együttműködési projektekben. Az európai oktatási térség alapelveinek megfelelően a programban erőteljesebben jelentkezik az esélyegyenlőség dimenziója, csakúgy mint a zöld és digitális átállás támogatása. Az Erasmus+ a világjárvány összefüggésében hozzájárul majd az oktatási és képzési rendszerek rezilienciájához is.

A ma elfogadott éves munkaprogrammal párhuzamosan ma tették közzé az új Erasmus+ program keretében kiírt első pályázati felhívásokat is. Az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén tevékenykedő bármely köz- vagy magánjogi szerv pályázhat támogatásra. A jelentkezésekhez igénybe vehetik a minden uniós tagállamban és a program társult országaiban működő Erasmus+ nemzeti irodák nyújtotta segítséget.

A megújult Erasmus+ program az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport minden területére kiterjedve kínál lehetőséget külföldi tanulmányi időszakokra, szakmai gyakorlatokra, tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és a munkatársak/szakemberek/oktatók részvételével szervezett csereprogramokra. A résztvevők lehetnek iskolai tanulók, felsőoktatási intézmények hallgatói, szakképzésben tanuló diákok, felnőtt tanulók, ifjúsági csereprogramok résztvevői, ifjúságsegítők és sportedzők.

A költségvetés 70%-át mobilitásra fordítják, ugyanakkor az új Erasmus+ határokon átnyúló együttműködési projektekhez is biztosít forrásokat. Az ilyen együttműködési projektek a következő szervezetek/intézmények között valósulhatnak meg: felsőoktatási intézmények (az európai egyetemek hálózatainak kialakítására irányuló kezdeményezés), iskolák, tanárképző főiskolák (pl. Erasmus+ tanárképző akadémiák), felnőttoktatási központok, ifjúsági és sportszervezetek/intézmények, szakképzési szolgáltatók (pl. szakképzési kiválósági központok) és a tanulás területén tevékeny egyéb szereplők.

A 2021–2027-es időszakra szóló Erasmus+ program főbb jellemzői a következők:

  • Inkluzív Erasmus+: Bővített lehetőségek a hátrányos helyzetű emberek, köztük a különböző kulturális, szociális és gazdasági háttérrel rendelkezők, valamint a vidéki és távoli területeken élők számára. A program új elemei közé tartoznak az iskolai tanulóknak szóló egyéni és osztályszintű csereprogramok, valamint a felnőtt tanulók mobilitása. A kis léptékű partnerségeknek és az egyszerűsített támogatásoknak köszönhetően a kisebb szervezetek – például iskolák, ifjúsági egyesületek és sportklubok – könnyebben pályázhatnak. A program az előző programciklus sikereiből kiindulva a harmadik országokkal kialakítandó együttműködések révén bővíti nemzetközi dimenzióját is. Világszerte előmozdítja a csereprogramokat és az együttműködési projekteket, amelyek immár a sport és a szakképzés területén is megvalósíthatók.
  • Digitális Erasmus+: A világjárvány egyértelművé tette, hogy fel kell gyorsítani az oktatási és képzési rendszerek digitális átállását. Az Erasmus+ a digitális oktatási cselekvési tervvel összhangban támogatni fogja a digitális készségek fejlesztését. Színvonalas digitális képzést és cserelehetőségeket kínál az olyan platformok közreműködésével, mint az eTwinning, a School Education Gateway és az Európai Ifjúsági Portál, emellett pedig ösztönzi a digitális tematikájú gyakornoki lehetőségeket is. Az olyan újdonságok, mint a vegyes intenzív programok, rövid külföldi mobilitási tapasztalatszerzéssel egészítik ki az online tanulást és csapatmunkát. A program végrehajtását digitális síkra tereli és tovább egyszerűsíti az európai diákigazolvány egyre elterjedtebb használata.
  • Környezetbarát Erasmus+: A program az európai zöld megállapodással összhangban pénzügyi ösztönzőket kínál a fenntartható közlekedési módokat használó résztvevők számára. Ezenfelül olyan projektek is támogatásban részesülhetnek, amelyek elősegítik a környezetvédelmi kérdések tudatosítását és előmozdítják a klímaválság enyhítésével kapcsolatos csereprogramokat.
  • Erasmus+ a fiataloknak: A DiscoverEU kezdeményezés immár az Erasmus+ szerves részeként 18 éves fiataloknak kínál lehetőséget arra, hogy vasúti bérlettel körbeutazzák Európát, megismerjenek más kultúrákat, és találkozzanak európai társaikkal. Az Erasmus+ újonnan kialakított ifjúsági részvételi tevékenységek révén támogatja a csere- és együttműködési lehetőségeket is, ezzel is segíti a fiatalokat abban, hogy szerepet vállaljanak a demokratikus életben, és felhívja a figyelmet a közös európai értékekre és az alapvető jogokra. E tevékenységek emellett helyi, nemzeti és európai szinten egyaránt előmozdítják a fiatalok és a döntéshozók közötti kapcsolatok kialakulását.

A világjárvány összefüggésében az Erasmus+ rezilienciára irányuló erőfeszítései több százezer iskolát, felsőoktatási intézményt, szakképzési intézményt, tanárt, fiatalt, ifjúsági és sportszervezetet, civil szervezetet és egyéb érdekelt felet mozgósítanak. A program hozzá fog járulni az olyan új gyakorlatok terjesztéséhez, amelyek Európa-szerte nemzeti, regionális és helyi szinten javítják az oktatási, képzési és ifjúsági rendszerek minőségét és relevanciáját.

Forrás és bővebb információ:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1326

 

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: