MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > Erasmus+ program: 2022-ben közel...

Erasmus+ program: 2022-ben közel 3,9 milliárd eurót fordítanak a mobilitásra és az együttműködésre az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén

A Bizottság2022-es munkaprogram elfogadását követően közzé tette az Erasmus+ program 2022-es pályázati felhívásait. A jövő évi közel 3,9 milliárd eurós megnövelt költségvetéssel az Erasmus+ továbbra is lehetőséget biztosít majd külföldi tanulmányi időszakokra, szakmai gyakorlatokra, tanulószerződéses gyakorlati képzésekre és munkatársak/tanárok/oktatók bevonásával zajló csereprogramokra. Ezen túlmenően az oktatás és képzés, az ifjúság és a sport különböző területein megvalósuló, határokon átnyúló együttműködési projektek továbbra is támogatásban részesülnek. Az általános pályázati felhívás mellett az éves munkaprogram más, külön pályázattípusokat is tartalmaz, köztük az „Európai Egyetemek” kezdeményezést.

A program továbbra is igyekszik támogatást nyújtani a fiataloknak és ösztönözni részvételüket a demokratikus életben, ezzel is jelentősen hozzájárulva a 2022-es ifjúság európai éve kezdeményezés célkitűzéseihez, melyet 2021 szeptemberében jelentettek be az Unió helyzetéről szóló beszédben. A program alapvető elemeit képező mobilitási és együttműködési projektek 2022-ben az eddigieknél is hangsúlyosabbak lesznek.

A pályázati felhívásokban bevezetett főbb újdonságok:

  • Előretekintő projektek: Új nagyszabású projektek szolgálják a magas színvonalú és inkluzív digitális oktatást, valamint azt, hogy az oktatási és képzési rendszerek igazodjanak a zöld átálláshoz. Ezek az ambiciózus projektek nagyobb költségvetéssel fognak rendelkezni, és legalább három évig fognak tartani. Céljuk, hogy köz- és magánszervezeteket egyaránt bevonjanak. Az átfogó cél olyan innovatív eredmények elérése, melyek európai szinten gyakorolhatnak hatást az oktatásra.
  • Több csereprogram harmadik országokkal: Az EU külső eszközeiből származó forrásoknak köszönhetően a harmadik országoknak lehetőségük lesz arra, hogy célzott projektekben és csereprogramokban vegyenek részt, különösen a szakképzés és a sport területén.
  • Fokozott esélyegyenlőség a DiscoverEU kezdeményezésben: A DiscoverEU 18 évesek számára teremt lehetőséget arra, hogy bejárják Európát. Évente két pályázati fordulóra kerül sor, melyek során ingyenes utazási bérletek igényelhetők. 2022-től külön fordulókra kerül sor olyan szervezetek számára, amelyek az eddigieknél több, kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalnak segítenek részt venni a DiscoverEU programban. Az érintettek kifejezetten nekik kialakított támogatásban és finanszírozásban részesülnek.
  • Iskolaközelibb EU: Az Európai Unió célkitűzéseiről és működéséről történő tanulás fontos részét képezi az aktív polgári szerepvállalás, valamint a szabadság, a tolerancia és a megkülönböztetés-mentesség közös értékei előmozdításának. Az uniós ismeretek oktatását minden korosztályban előmozdító Jean Monnet akciókat különböző tevékenységek – pl. tanulmányi látogatások – révén valósítják meg mind az általános, mind a szakképzésben.
  • Az együttműködési projektek egyszerűsödő finanszírozása: Az Erasmus+ új eleme, hogy az együttműködési partnerségekben részt vevő kedvezményezettek a projektjeik megvalósítását előmozdító egyösszegű támogatásra pályázhatnak. Ez jelentősen csökkenti a pályázás, a projektirányítás és a jelentéstételi feladatok adminisztratív terheit.

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúság és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánjogi szerv pályázhat finanszírozásra az összes uniós tagállamban és a programhoz társult harmadik országban működő Erasmus+ nemzeti ügynökségek, valamint az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség segítségével.

Az egyes pályázattípusokra és a kapcsolódó pályázati határidőkre vonatkozó részletek az erre a célra létrehozott honlapon közzétett dokumentumokban találhatók.

Az Erasmus+ programra 2021 és 2027 között rendelkezésre álló teljes költségvetés 26,2 milliárd EUR, melyet az EU külső eszközeiből származó mintegy 2,2 milliárd EUR egészít ki. Az Erasmus+ mobilitási és együttműködési projektjei támogatják a zöld és digitális átállást, miközben előmozdítják az aktív polgári szerepvállalást és a demokratikus életben való fokozottabb részvételt. A Covid19-világjárvány kezdete óta a program hozzájárul az oktatási és képzési rendszerek rezilienciájához is. Az esélyegyenlőség változatlanul a program egyik alapelve, melynek révén több sikeres pályázó tanulhat vagy vehet részt nemzetközi projektekben, emellett pedig gondoskodik arról is, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkezőket is egyre nagyobb számban lehessen megszólítani.

 

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6180

Tájékoztató: új Erasmus+ program 2021–2027

Az Erasmus+ uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram végrehajtására vonatkozó, 2022. évi éves munkaprogram

Erasmus+ program: 2022. évi pályázati felhívások

Erasmus+ 2022. évi pályázati útmutató

 

 

 

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: