Vissza

Magyar Fejlesztési Központ

Nyitólap > Hírfolyam > ELENA: A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ FINANSZÍROZÁSI ...

ELENA: A KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉT CÉLZÓ FINANSZÍROZÁSI INTÉZKEDÉS AZ OLASZORSZÁGI BERGAMÓBAN

Az Európai Beruházási Bank (EIB) és az Európai Bizottság azért hozta létre és működteti közös kezdeményezéssel az ELENA finanszírozási eszközt, hogy technikai segítséget nyújtson nagy volumenű beruházási programok előkészítéséhez, összhangban az Európai Unió energiahatékonyság fokozására, üvegházhatású gázkibocsátások csökkentésére, a megújuló energia energiafogyasztásban való részesedésének növelésére irányuló céljaival.

Az olasz Bergamo tartomány 2015 és 2019 között valósította meg azt a nagyszabású energetikai finanszírozási projektjét (Funding Action in Bergamo for Emission Reduction, azaz FABER), amelynek célja a középületek és az utcai közvilágítás modernizálása volt a károsanyag-kibocsátás csökkentése végett.

Az általános energiahatékonyság ösztönzésére és a megújuló energiaforrásokat integráló épületek kialakítására létrehozott ELENA támogatásból indították el a bergamói beruházási programot. A projekt előkészítéséhez és sikeres megvalósításához szükséges projektfejlesztési szolgáltatások összköltsége 896 722 eurót tett ki, amelyből az ELENA 807 050 eurót biztosított.

A Bergamo tartomány által irányított és felügyelt projektben a középületek energetikai korszerűsítése 120 önkormányzat 445 épületét érintette, beleértve a burkolat, a hőfejlesztés és -elosztás, valamint az épületenergetikai szabályozó és ellenőrző rendszerek felújítását. Az utcai közvilágítás modernizálása 67 önkormányzat 17 900 lámpaoszlopának hatékonyabb technológiákat használó berendezésekre való cseréjét, továbbá feszültségszabályozók felszerelését jelentette. 

A beruházás teljes megvalósítása 23,72 millió eurót igényelt, amelynek eredményeképpen évente 19.24 GWh energiamegtakarítást és 1 885 tonna CO2-vel egyenértékű üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést remél az olasz tartomány.

Bergamo tartomány a jelentős projekt megvalósításával nem csupán energetikai téren tett szert előnyökre, hanem számos, a jövőbeni programok sikerét szolgáló tapasztalatot szerzett.

Kiemelten fontos szerepet tulajdonítottak a kommunikációnak és a képzésnek úgy a projekt kezdetén, mint annak egész folyamatában, különös tekintettel a programban résztvevő önkormányzatok bevonását illetően. A sikeresség további követelménye a hozzáértő műszaki és jogi tanácsadók megbízása volt.

Ami a projektfejlesztési szolgáltatásokat illeti, a bergamói beruházást megvalósító szakértők úgy találták, hogy nagy különbség mutatkozott az elvégzett auditokban mind a minőség, mind az időszerűség tekintetében. Szintén nehézséget okozott, hogy bár az energetikai szolgáltató vállalatok érett piacon működnek, ami meg is nyilvánult a közvilágítás energiahatékonysági intézkedéseit célzó beruházásokban, a középületeket értintő beruházások sokkal költségesebbek és hosszabb megtérülési idővel kell számolni, így jóval bonyolultabb azok műszaki és financiális fenntartása.

Végül, de nem utolsó sorban, az ELENA támogatás jelentősége abban rejlik, hogy a helyi közigazgatást hozzásegíti a tapasztalat és a képzett munkaerő megszerzéséhez, ami elengedhetetlen az energiahatékonyságot célzó beruházási projektek sikeres megvalósításához.

Forrás: file:///Y:/MFK_2020/ELENA/Projektek_Cikkhez/Italy_Bergamo_elena-completed-project-factsheet-faber-en_20200113.pdf