MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > CARE kohéziós alap az...

CARE kohéziós alap az ukrajnai orosz invázió elől menekülők támogatására

A Bizottság javaslatot fogadott el az európai menekültekre irányuló kohéziós fellépéssel (Cohesion's Action for Refugees in Europe – CARE) kapcsolatban. Ez a kezdeményezés lehetővé teszi a tagállamok és a régiók számára, hogy szükséghelyzeti támogatást biztosítsanak az ukrajnai orosz invázió elől menekülőknek.

A CARE kohéziós fellépés kellően rugalmassá teszi a 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politikai szabályokat ahhoz, hogy a rendelkezésre álló forrásokat gyorsan át lehessen csoportosítani a szükséghelyzeti támogatás céljaira. Emellett a REACT-EU néven ismert, kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatás forrásaiból 2022-ben rendelkezésre álló 10 milliárd eurós keretösszeg ezen új szükségletekre is fordítható a világjárványt követő helyreállítás általános célján belül.

A CARE kohéziós fellépés segíteni fogja a tagállamokat abban, hogy szükséghelyzeti támogatást nyújtsanak az ukrajnai orosz invázió elől menekülők alapvető szükségleteinek kielégítéséhez, tehát pl. szükségszálláshelyeket, élelmiszer- és vízkészleteket vagy orvosi ellátást biztosítsanak számukra. A CARE emellett a tagállamok azon képességének javítására is felhasználható, hogy elő tudják teremteni a menekültek ellátásához szükséges további infrastrukturális berendezéseket és humánerőforrást. A tagállamok ezt a finanszírozást a menekültek hosszú távú integrációját célzó, testre szabott megoldások kidolgozására is fordíthatják, például a lakhatással, az oktatással, a foglalkoztatással, az egészségüggyel, a társadalmi befogadással, az ápolással, illetve további szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos beruházások révén. A kohéziós politika jelentette támogatás a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból és más finanszírozási forrásokból származó támogatás kiegészítése. A Bizottság egyúttal azt is javasolja, hogy hosszabbítsák meg a 2014–2020-as időszakra vonatkozó belügyi alapok végrehajtási időszakát a tagállamok rendelkezésére álló pénzeszközök tekintetében, ami mintegy 420 millió euró összegű kiegészítő támogatást szabadítana fel.

A CARE négy fő változást vezet be a kohéziós politika szabályai terén annak érdekében, hogy a tagállamok a lehető leggyorsabban és legkönnyebben az ukrajnai menekültek segítségére tudjanak sietni, miközben a régiók helyreállítása továbbra is támogatásban részesül:

  1. A tagállamok költségvetéseire nehezedő nyomás enyhítése érdekében, amely elsősorban a Covid19-világjárvány súlyos következményeire vezethető vissza, a 2014–2020 közötti kohéziós politikai finanszírozás 100%-os uniós társfinanszírozásának lehetőségét kiterjesztik a 2021–2022-es pénzügyi évre.
  2. A tagállamoknak és a régióknak lehetőségük lesz arra, hogy az ukrajnai menekülteket támogató intézkedéseket, függetlenül az intézkedések típusától, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) vagy az Európai Szociális Alapból (ESZA) finanszírozzák. E rugalmasságnak köszönhetően a projektek bármelyik alapból támogathatók még akkor is, ha azokat rendes körülmények között valamelyik másik alapból finanszírozták volna.
  3. Az ukrajnai menekülteket segítő intézkedésekre fordított tagállami kiadások visszamenőleges hatállyal, vagyis az orosz invázió kezdetétől (2022. február 24.) jogosultak az uniós támogatásra.
  4. jelentéstétel és a programok módosításai is egyszerűbbé válnak.

 

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1607

Weboldal – Uniós szolidaritás Ukrajnával

Ukrajna: Az EU fokozza a háború elől menekülők iránti szolidaritását

Javaslat – Az európai menekültekre irányuló kohéziós fellépés (CARE)

Az EU Kohéziós Alapjának nyíltadat-platformja

 

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: