MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > Az Unió helyzete: A...

Az Unió helyzete: A Bizottság javaslatot tesz a digitális évtizedhez vezető útra az EU digitális átalakulásának 2030-ig történő megvalósítása érdekében

A Bizottság javaslatot tett a digitális évtizedhez vezető útra, amely konkrét tervet tartalmaz társadalmunk és gazdaságunk digitális átalakulásának 2030-ig történő megvalósítására. A digitális évtizedhez vezető útra irányuló javaslat konkrét megvalósítási mechanizmusba ülteti át az EU 2030-ra vonatkozó digitális törekvéseit. A tagállamokkal való éves együttműködési mechanizmuson alapuló irányítási keretet hoz létre a digitális készségek, a digitális infrastruktúrák, valamint a vállalkozások és a közszolgáltatások digitalizációja területén a digitális évtized 2030-ra kitűzött céljainak uniós szintű elérése érdekében. Célja továbbá, hogy a Bizottság és a tagállamok bevonásával nagyszabású digitális projekteket azonosítson és hajtson végre.

A világjárvány világossá tette, hogy a digitális technológia központi szerepet játszik a fenntartható és virágzó jövő megteremtésében. Rávilágított különösen a digitálisan felkészült vállalkozások és a digitális megoldásokat még nem alkalmazó vállalkozások közötti szakadékra, valamint a jól összekapcsolt városi, illetve vidéki és távoli területek között tátongó űrre. A digitalizáció számos új lehetőséget kínál az európai piacon, ahol 2020-ban több mint 500 ezer kiberbiztonsági és adatszakértői álláshely maradt betöltetlenül. Az európai értékekkel összhangban a digitális évtizedhez vezető útnak meg kell erősítenie digitális vezető szerepünket, valamint emberközpontú és fenntartható digitális szakpolitikákat kell előmozdítania, nagyobb mozgásteret biztosítva ezáltal a polgárok és a vállalkozások számára.

A Bizottság konkrétan egy éves együttműködési mechanizmus létrehozását javasolja a tagállamokkal, amely a következőkből állna:

  • a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatón (DESI) alapuló strukturált, átlátható és megosztott nyomonkövetési rendszer a 2030-as célok megvalósítása terén tett előrelépés mérésére, ideértve a fő teljesítménymutatókat (KPI-k) is;
  • éves jelentés a digitális évtized helyzetéről, amelyben a Bizottság értékeli az előrehaladást és ajánlásokat fogalmaz meg a fellépésekre vonatkozóan;
  • a digitális évtizedre vonatkozó többéves stratégiai ütemtervek minden tagállam tekintetében, amelyekben a tagállamok felvázolják a 2030-as célokat támogató elfogadott vagy tervezett szakpolitikákat és intézkedéseket;
  • strukturált éves keret az elégtelen előrehaladást mutató területek megvitatására és kezelésére ajánlások, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti közös kötelezettségvállalások révén;
  • a több országra kiterjedő projektek végrehajtását támogató mechanizmus.

Az előrehaladás nyomon követése és a digitális évtized helyzetéről szóló jelentés

Annak biztosítása érdekében, hogy Európa gyorsan haladjon a digitális évtized célkitűzéseinek megvalósítása felé, a javasolt irányítási keret a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő kibővített mutatón (DESI) alapuló előrehaladás-követő rendszert irányoz elő. A Bizottság először uniós végrehajtási pályákat dolgoz ki az egyes célkitűzések tekintetében a tagállamokkal együtt, utóbbiak pedig nemzeti stratégiai ütemterveket javasolnak azok elérése érdekében. A Bizottság minden évben jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának a digitális évtized helyzetéről, hogy:

  • bemutassa az előrevetített pályákhoz képest elért mért digitális teljesítményt;
  • célzott ajánlásokat fogalmazzon meg a tagállamok számára a 2030-as célok elérésére, a nemzeti körülmények figyelembevételével.

A Bizottság 2026-ig felülvizsgálja a célokat, hogy számba vegye a technológiai, gazdasági és társadalmi fejleményeket.

Több országra kiterjedő projektek

A több országra kiterjedő projektek olyan nagyszabású projektek, amelyek hozzájárulnak az Európa digitális átalakulásával kapcsolatos 2030-ra kitűzött célok eléréséhez – olyan projektekről van szó, amelyeket egyetlen tagállam sem tudna önállóan megvalósítani. Az ilyen projektek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy együtt, összevont erőforrásokkal fejlesszék a digitális kapacitásokat olyan kulcsfontosságú területeken, amelyek növelik Európa digitális szuverenitását és előmozdítják talpra állását.

A Bizottság összeállította a több országra kiterjedő projektek első listáját, amely több beruházási területet is tartalmaz: adatinfrastruktúra, alacsony energiaigényű processzorok, 5G kommunikáció, nagy teljesítményű számítástechnika, biztonságos kvantumkommunikáció, közigazgatás, blokklánc, digitális innovációs központok és az emberek digitális készségeibe való beruházás.

Különböző célértékek gyorsítják fel a digitalizáció folyamatát, és nagyobb ellenálló képességet és technológiai szuverenitást fognak eredményezni azáltal, hogy több szakembert vonzanak a digitális munkaerőpiacra, vagy digitális technológiák fejlesztésére ösztönzik a különböző európai iparágakat.

A digitális évtized helyzetéről szóló éves jelentés kellő tájékoztatást biztosít Európa digitális átalakulásának fejleményeiről és a feltárt hiányosságokról, valamint aktualizálja a több országra kiterjedő projektek listáját.

A több országra kiterjedő projekteknek az uniós finanszírozási forrásokból, többek között a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó forrásokat tagállami finanszírozással kell ötvözniük. Adott esetben más állami és magánszervezetek is befektethetnek a projektekbe.

A Bizottság a több országra kiterjedő projektek ösztönzőjeként segíti a tagállamokat annak feltárásában, hogy milyen érdekük fűződhet a több országra kiterjedő projektekhez, továbbá azzal, hogy iránymutatást ad a végrehajtási mechanizmusokkal kapcsolatban és segítséget nyújt a végrehajtáshoz a széles körű részvétel és a sikeres megvalósítás biztosítása érdekében.

A program újfajta jogi struktúraként hozza létre az európai digitális infrastruktúráért felelős konzorciumokat, amelyek (EDIC) elősegítik a több országra kiterjedő projektek gyors és rugalmas kialakítását és végrehajtását.

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4630

Ursula von der Leyen elnök értékelő beszéde az Unió helyzetéről

Kérdések és válaszok – Az Unió helyzete: A digitális évtizedhez vezető út

Tájékoztató – A digitális évtizedhez vezető út

Ismertető – A digitális évtizedhez vezető út

Javaslat – Határozat a digitális évtizedhez vezető út meghatározásáról

Bizottsági szolgálati munkadokumentum

Digitális iránytű

 

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: