MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > Az Európai Bizottság előterjesztette...

Az Európai Bizottság előterjesztette a metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégiát

Az Európai Bizottság előterjesztette a metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégiát. A szén-dioxid után a metán járul hozzá a legnagyobb mértékben az éghajlatváltozáshoz, emellett pedig súlyos egészségügyi problémákat okozó, a helyi levegőminőséget jelentős mértékben rontó szennyező anyag is. A metánkibocsátás visszaszorítása tehát elengedhetetlen ahhoz, hogy elérjük a 2030-ra kitűzött éghajlat-politikai célkitűzéseket, és hogy Európa 2050-re klímasemlegesség kontinenssé váljon, továbbá hozzájárul a Bizottság szennyezőanyag-mentességi stratégiájához.

A stratégia fellépéseket határoz meg a metánkibocsátás európai és nemzetközi szintű csökkentésére egyaránt. Jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket vázol fel az energiaágazat, a mezőgazdaság és a hulladékágazat tekintetében, amelyek együtt az emberi tevékenységhez kapcsolódó metánkibocsátás mintegy 95%-áért felelősek. A Bizottság tervei szerint együtt fog működni az EU nemzetközi partnereivel és az ipar szereplőivel annak érdekében, hogy az ellátási lánc egészében csökkenjen a kibocsátás.

Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnök így fogalmazott: „Az Európai Uniónak valamennyi üvegházhatást okozó gáz esetében csökkentenie kell a kibocsátást, ha valóban az első klímasemleges kontinenssé akar válni. A metán a második legerőteljesebb üvegházhatású gáz és a légszennyezés egyik fontos előidézője. Az uniós metánstratégia minden ágazatban, de elsősorban a mezőgazdaságban, az energiaszektorban és a hulladékgazdálkodásban gondoskodik a kibocsátáscsökkentésről, továbbá lehetőséget teremt a vidéki területek számára, hogy a hulladékból biogázt állítsanak elő. Az EU műholdas technológiája lehetővé teszi számunkra a kibocsátások szoros nyomon követését és nemzetközi szabványok kidolgozását.”

Kadri Simson energiaügyi biztos a következőket nyilatkozta: „A mai napon elfogadott stratégia 1996 óta az első olyan uniós szintű fellépés, amely a metánkibocsátás problémájára hivatott megoldást találni. Bár az energiaágazat, a mezőgazdaság és a hulladékgazdálkodás mind-mind fontos szerepet kapnak, az energia az a szektor, ahol a leggyorsabban és a legalacsonyabb költségek mellett tudjuk csökkenteni a kibocsátást. Európa vezető szerepet vállal, de a harcot nem tudja egyedül megvívni. Össze kell fognunk nemzetközi partnereinkkel, hogy kezelni lehessen az Unióba importált energiával összefüggő metánkibocsátást is.”

A stratégia egyik prioritása a metánkibocsátás mérésének és a vonatkozó jelentéstételnek a javítása. A nyomon követés szintje jelenleg ágazatonként és tagállamonként, valamint nemzetközi viszonylatban is eltérő. A mérésre, ellenőrzésre és jelentéstételre vonatkozó szabványok szigorítására irányuló uniós szintű intézkedések mellett a Bizottság támogatni fogja egy nemzetközi metánkibocsátás-megfigyelő központ létrehozását az ENSZ Környezetvédelmi Programjával, az Éghajlat és Tiszta Levegő Koalícióval és a Nemzetközi Energiaügynökséggel partnerségben. Az EU Kopernikusz műholdas programja szintén a hatékonyabb megfigyelést szolgálja: segít felderíteni a globális nagykibocsátókat és lokalizálni a jelentősebb metánszivárgásokat.

A metánkibocsátás energiaágazatban történő csökkentése érdekében a Bizottság javaslatot fog tenni arra, hogy kötelező legyen javítani a gázinfrastruktúrában keletkező szivárgások észlelését és elhárítását, továbbá fontolóra fogja venni, hogy előterjesszen-e jogszabályt a rutinszerűen végzett fáklyázás és lefúvatás betiltása céljából. Párbeszédet fog kezdeményezni nemzetközi partnereivel, és fel fogja tárni az EU-ba irányuló energiaimportra vonatkozó lehetséges szabványokat, célkitűzéseket és ösztönzőket, valamint az ezek érvényesítését szolgáló eszközöket.

Hatékonyabb adatgyűjtés révén a Bizottság javítani kívánja a mezőgazdaságból származó kibocsátások jelentését, és a közös agrárpolitika támogatásával további lehetőségeket teremt a kibocsátás csökkentésére. A fő hangsúly az innovatív metáncsökkentő technológiákkal, az állatok étrendjével és a tenyésztés irányításával összefüggő bevált gyakorlatok megosztásán lesz. Az intézkedések része a technológiára, a természetalapú megoldásokra és az étrendváltásra irányuló célzott kutatás is. A nem újrafeldolgozható szerves emberi és mezőgazdasági hulladékok és maradékanyagok felhasználhatók biogáz, bioanyagok és biovegyszerek előállítására, ez pedig kiegészítő bevételi forrásokat teremthet a vidéki területeken, egyúttal pedig el lehet kerülni a metánkibocsátást is. Az említett hulladékok gyűjtését ezért további ösztönzőkkel támogatja a Bizottság.

hulladékágazatban a Bizottság további intézkedéseket mérlegel a hulladéklerakókban keletkező gáz hatékonyabb kezelésére, kiaknázva a kibocsátáscsökkentés és a keletkező energia felhasználásában rejlő kettős potenciált, 2024-ben pedig felül fogja vizsgálni a hulladéklerakókra vonatkozó jogszabályokat. A metánképződés elkerülése szempontjából alapvető fontosságú, hogy minél kevesebb biológiailag lebomló hulladék kerüljön elhelyezésre a lerakókban. A tervek szerint a Bizottság javaslatot tehet további kutatásokra is a biometán-technológiák vonatkozásában.

Felül fogja vizsgálni a közös kötelezettségvállalási rendeletet is, és mérlegeli az ipari kibocsátásokról szóló irányelv hatályának oly módon történő kiterjesztését, hogy az a jövőben alkalmazandó legyen a hatálya alá jelenleg még nem tartozó, metánt kibocsátó ágazatokra is.

Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye

Bővebben: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1833

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: