MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > Az Európai Bizottság a...

Az Európai Bizottság a mérgező anyagoktól mentes környezet megteremtését szolgáló új vegyianyag-stratégiát fogad el

Az Európai Bizottság elfogadta a vegyi anyagok fenntarthatóságát célzó uniós stratégiát. A stratégia az első lépés az európai zöld megállapodásban beharangozott szennyezőanyag-mentességi célkitűzés felé, amely a mérgező anyagoktól mentes környezet megteremtésére irányul. A stratégia fellendíti a biztonságos és fenntartható vegyi anyagokat célzó innovációt, és javítja az emberi egészség és a környezet védelmét a veszélyes vegyi anyagokkal szemben. Keretében egyrészt tilos lesz a legkárosabb vegyi anyagok használata az olyan fogyasztási cikkekben, mint a játékok, a gyermekápolási termékek, a kozmetikumok, a mosó- és tisztítószerek, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok és a textíliák, ha a társadalom szempontjából ezen anyagok használata nélkülözhető, másrészt minden vegyi anyag tekintetében garantált lesz a biztonságosabb és fenntarthatóbb használat.

A vegyi anyagokra vonatkozó stratégia teljes mértékben figyelembe veszi a vegyi anyagok alapvető szerepét az emberi jóllét biztosításában, valamint az európai gazdaság és társadalom zöld és digitális átállásában. Ugyanakkor elismeri, hogy sürgősen foglalkozni kell a legkárosabb vegyszerek egészségre és környezetre gyakorolt hatásaival. A stratégia ebben a szellemben konkrét intézkedéseket vázol fel a vegyi anyagok biztonságosságának és fenntarthatóságának a tervezéstől való biztosítására, hogy a vegyi anyagok előnyeit a bolygó és az emberiség károsítása nélkül élvezhessük hosszú távon. A stratégia az emberi egészségre és a környezetre leginkább káros anyagok használatát a társadalom szempontjából alapvető felhasználásokra korlátozza, és különösen szigorú a fogyasztási cikkek és a legveszélyeztetettebb csoportok tekintetében, ugyanakkor minden vegyi anyag kapcsán előrevetíti a biztonságosabb és fenntarthatóbb használatot. A Bizottság a vegyipar átállásának támogatása érdekében több innovációs és beruházási intézkedést irányoz elő. A stratégia mindemellett felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy az uniós iparágak zöld és digitális átállásába való beruházásokhoz a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz többek között a vegyipar számára is biztosít lehetőségeket. 

Az egészség és a környezet védelmének fokozása

A stratégia célja az emberi egészség és a környezet káros vegyi anyagokkal szembeni védelmének fokozása, különös figyelemmel a társadalom veszélyeztetett csoportjaira. A kiemelt kezdeményezések közé tartoznak különösen:

  • A fogyasztási cikkekben, úgymint játékokban, gyermekápolási cikkekben, kozmetikumokban, mosó- és tisztítószerekben, az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokban és a textíliákban meg kell tiltani a legkárosabb anyagok használatát, legyenek azok a hormonháztartást zavaró anyagok, az immunrendszert és a légzőrendszert befolyásoló anyagok vagy perzisztens anyagok (pl. per- és polifluorozott alkilezett anyagok), ha használatuk nem alapvető a társadalom szempontjából.
  • A minimumra kell szorítani az aggodalomra okot adó anyagok jelenlétét és ezeket helyettesíteni kell mindenféle termékben. Elsőbbséget élveznek azok a termékkategóriák, melyeket veszélyeztetett népességcsoportok használnak és azok, melyekben nagy potenciál rejlik a körforgásosságra.
  • Foglalkozni kell a vegyi anyagok kombinált hatásával (koktélhatás), nagyobb figyelmet fordítva a mindennapok során a sok különböző forrású vegyi anyagnak való kitettség egészségünkre gyakorolt lehetséges következményeire.
  • Gondoskodni kell arról, hogy a gyártók és a fogyasztók hozzáférjenek a termékek vegyianyag-tartalmára és biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatáshoz, méghozzá erre vonatkozó követelmények bevezetésével a fenntartható termékpolitikára vonatkozó kezdeményezés keretében.

Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye

Bővebben: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1839

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: