Vissza

Magyar Fejlesztési Központ

Nyitólap > Hírfolyam > Az Erasmus+ program és elődei: sorsfordító ...

Az Erasmus+ program és elődei: sorsfordító élmény 10 millió európai fiatal számára

Az Erasmus+ programról szóló, ma közzétett 2018. évi éves jelentés szerint az elmúlt három évtizedben több mint 10 millióan vettek részt olyan projektekben, amelyek sokuk számára sorsfordítónak bizonyultak.

Margarítisz Szhinász, az európai életmód előmozdításáért felelős alelnök elmondta: „Amikor az emberek határokon átnyúló oktatási, ifjúsági és sportprogramokban vesznek részt Európa-szerte, akkor elköteleződnek, tapasztalatokat cserélnek és ismeretekben gyarapodnak. Az Erasmus+ egy fantasztikus közös siker, amelyből az eddigieknél is többet hozhatunk ki: növelhetjük a résztvevők számát, fokozhatjuk a mobilitást, gazdagíthatjuk a sokszínűséget, és kinyithatunk még több lehetőséget.”

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos ma Brüsszelben, az új Erasmus+ programról szóló rendezvény megnyitóján a következőket nyilatkozta: „A fiatalabb generációk számára az Erasmus+ Európára és a világra nyíló kapuvá vált. Az EU egyik legkézzelfoghatóbb eredménye éppen ez: a kontinensen élő emberek összekapcsolása, az összetartozás és a szolidaritás érzésének megteremtése, a képzési színvonal emelése és a résztvevők foglalkoztatási kilátásainak javítása.

2018 újabb rekordév volt 2,8 milliárd eurós költségvetéssel (ez a finanszírozás 10%-os növekedését jelenti 2017-hez képest). 2018-ban az Erasmus+ program több mint 23 500 projektet finanszírozott, és összesen több mint 850 000 felsőoktatási hallgató, tanulószerződéses tanuló, tanár és ifjúságsegítő utazását támogatta. A 2017/2018-as tanévben ösztöndíjban részesülő 470 000 felsőoktatási hallgató, gyakornok és előadó csaknem 10%-a utazott valamely partnerországba szerte a világon, vagy érkezett ezekből az országokból.

Az egyetemi hallgatókon és munkatársakon kívül az Erasmus+ program keretében támogatásban részesült 40 000 tanár és iskolai dolgozó, 148 000 szakoktatásban és -képzésben részt vevő tanuló, 8 400 felnőttoktatásban dolgozó munkatárs, valamint 155 000 fiatal és ifjúságsegítő.

A program 199 sportprojektet is finanszírozott, amelyek közül 118-at alulról szerveződő sportszervezetek irányítottak. Az Erasmus+ támogatta az évente megrendezésre kerülő európai sporthetet, amely a maga több mint 50 000 eseményével hallatlanul sikeresnek bizonyult.

A kulturális örökség európai évéhez (2018) kapcsolódóan számos Erasmus+ által támogatott megmozdulás hangsúlyozta Európa kulturális örökségének fontosságát.

2018 óta az Erasmus+ támogatja az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósítására irányuló kezdeményezést is. Az „Európai egyetemek” kezdeményezés a felsőoktatási intézményeket segíti abban, hogy új és erős szövetségeket hozzanak létre.

Háttér-információk

Az Erasmus+ program és elődei a legsikeresebb uniós programok közé tartoznak. E programok 1987 óta biztosítanak lehetőséget fiataloknak arra, hogy bizonyos időt külföldön eltöltve új tapasztalatokra tegyenek szert. A jelenlegi, azaz a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló Erasmus+ program 14,7 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik, és az Unióban élő fiatalok 3,7%-ának fog lehetőséget kínálni arra, hogy tanulmányokat folytasson, képzésben vegyen részt, illetve munka- vagy önkéntesmunka-tapasztalatra tegyen szert külföldön. A program földrajzi hatóköre 1987 óta 11 országról 34 országra bővült (2020-ban az EU 28 tagállama mellett kiterjed Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára, Észak-Macedóniára, Szerbiára és Törökországra is). A program emellett világszerte nyitva áll a partnerországok előtt.

2018 májusában a Bizottság előterjesztette az új, ambiciózus Erasmus programról szóló javaslatát: a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó következő hosszú távú uniós költségvetésben meg kívánja kétszerezni a program költségvetését, amely így 30 milliárd euróra emelkedne. A cél az, hogy a program még inkluzívabbá, nemzetközibbé és a legkülönbözőbb háttérrel rendelkező személyek számára is hozzáférhetővé váljon.

Forrás: az Európai Bizottság sajtóközleménye

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_115