Vissza

Magyar Fejlesztési Központ

Nyitólap > Hírfolyam > Adatmegosztási jogszabály: bizottsági javaslat a méltányos ...

Adatmegosztási jogszabály: bizottsági javaslat a méltányos és innovatív adatgazdaságért

A Bizottság valamennyi gazdasági ágazatra kiterjedően új szabályokat javasolt arra vonatkozóan, hogy az EU-ban előállított adatokat ki használhatja fel és ki férhet hozzá azokhoz. Az adatmegosztási jogszabály biztosítja a digitális környezet méltányosságát, ösztönzi az adatok versenypiacának kialakulását, új utat nyit az adatvezérelt innováció előtt, és általánosságban hozzáférhetőbbé teszi az adatokat. Mindez új, innovatív szolgáltatásokat, és az értékesítés utáni szolgáltatások terén versenyképesebb árakat fog eredményezni, továbbá hatékonyabbá teszi az összekapcsolt tárgyak javítását is. Az adatmegosztási jogszabály alkotja a Bizottság adatstratégiájának utolsó horizontális elemét, és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális célkitűzésekkel összhangban kulcsszerepet fog játszani a digitális átállásban.

Az adatok az utcai világításhoz vagy egy festői panorámához hasonlóan nem számítanak versengő terméknek: az adatokhoz egyidejűleg többen is hozzáférhetnek, és több alkalommal, kockázatmentesen is felhasználhatók anélkül, hogy az befolyásolná minőségüket, vagy veszélyeztetné a kínálatot. Az adatok mennyisége folyamatosan nő: 2018-ban 33 zetabájt állt rendelkezésre, 2025-re pedig már 175 zetabájtnyi adattal számolhatunk. Ez egy kiaknázatlan lehetőség, mivel az ipari adatok 80%-át soha nem használják fel. Az adatmegosztási jogszabály azokkal a jogi, gazdasági és technikai kérdésekkel foglalkozik, amelyek az adatok kihasználatlanságához vezetnek. Az új szabályok több adatot tesznek majd elérhetővé újrafelhasználás céljából, ami 2028-ig várhatóan 270 milliárd euróval növeli a GDP-t.

Az adatmegosztási jogszabályra tett javaslat a következőket tartalmazza:

  1. Olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik az összekapcsolt eszközök felhasználói számára, hogy hozzáférjenek a saját maguk által előállított adatokhoz, melyeket jelenleg gyakran kizárólag a gyártók gyűjtenek, valamint hogy megosszák az ilyen adatokat harmadik felekkel, értékesítés utáni vagy más adatközpontú innovatív szolgáltatások nyújtása céljából. A javaslat emellett arra ösztönzi a gyártókat, hogy továbbra is fektessenek be a jó minőségű adatok előállításába azáltal, hogy fedezi a gyártók adattovábbítással kapcsolatos költségeit, és megtiltja a megosztott adatok versenyelőnyhöz jutás céljából való felhasználását.
  2. kkv-k kiegyensúlyozott tárgyalási pozícióját célzó intézkedések, melyek megelőzik, hogy az adatmegosztási szerződések keretében a szerződő felek valamelyike visszaélhessen erőfölényével. Az adatmegosztási jogszabály védelmet nyújt a kkv-knak a lényegesen erősebb alkupozícióval rendelkező fél által előírt tisztességtelen szerződési feltételekkel szemben. A Bizottság mintaszerű szerződési feltételeket is ki fog dolgozni annak érdekében, hogy segítse az ilyen vállalkozásokat a tisztességes adatmegosztási szerződések kidolgozásában és megtárgyalásában.
  3. A javaslat ezenfelül eszközöket biztosít a közszféra szervezeteinek ahhoz, hogy hozzáférjenek a magánszektor birtokában lévő, ám kivételes körülmények, különösen veszélyhelyzet, például árvizek és erdőtüzek esetén szükséges, vagy a jogszabályban foglalt feladataik ellátásához elengedhetetlen és más módon nem elérhető adatokhoz, és ezeket felhasználhassák. Az adatok ismerete elengedhetetlen a gyors és biztonságos reagáláshoz, ugyanakkor minimálisra kell csökkenteni a vállalkozásokra nehezedő terheket.
  4. Olyan új szabályok, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy akadályok nélkül váltsanak a felhőalapú adatfeldolgozási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók között, és amelyek biztosítékokat vezetnek be a jogtalan adattovábbítás ellen.

Emellett az adatmegosztási jogszabály felülvizsgálja az adatbázisokról szóló irányelv egyes vonatkozásait, melyet az 1990-es években fogadtak el az adatok strukturált előállítására irányuló beruházások védelme érdekében. A javaslat egyértelművé teszi, hogy a dolgok internetéhez használt eszközökből és tárgyakból származó adatokat tartalmazó adatbázisok nem képezhetik külön jogi védelem tárgyát. Ez biztosítja a széles körű hozzáférést és felhasználást.

fogyasztók és a vállalkozások hozzáférhetnek eszközeik adataihoz, és felhasználhatják azokat értékesítés utáni és hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásokhoz, például prediktív karbantartáshoz. Több információ birtokában a fogyasztók és a felhasználók, így például a mezőgazdasági termelők, a légitársaságok vagy az építőipari vállalatok megalapozottabb döntéseket hozhatnak, például jobb minőségű vagy fenntarthatóbb termékeket és szolgáltatásokat vásárolhatnak, hozzájárulva a zöld megállapodás célkitűzéseihez.

Az üzleti és ipari szereplők több adattal fognak rendelkezni, és élvezhetik az adatok versenypiaca nyújtotta előnyöket. Az értékesítés utáni utópiaci szolgáltatók személyre szabottabb szolgáltatásokat tudnak majd kínálni, és a gyártók által kínált hasonló szolgáltatásokkal azonos feltételek mellett versenyezhetnek, sőt, az adatok kombinálása révén akár teljesen új digitális szolgáltatásokat is kifejleszthetnek.

Az európai adatstratégia egyik intézkedéseként a Bizottság közzétette a különböző ágazatokban és területeken fejlesztés alatt álló közös európai adatterek áttekintését is.

 

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1113

Adatmegosztási jogszabály – kérdések és válaszok

Adatmegosztási jogszabály – tájékoztató

Adatmegosztási jogszabály – a jogszabály szövege

Tények az európai adatstratégiáról

Az adatkormányzási rendeletre irányuló javaslat

A vállalkozások közötti adatmegosztással és a felhőalapú szerződésekkel foglalkozó szakértői csoport