Vissza

Magyar Fejlesztési Központ

Nyitólap > Hírfolyam > A digitális korra felkészült Európa: a ...

A digitális korra felkészült Európa: a Bizottság új szabályokat és intézkedéseket javasol a kiválóságra és a bizalomra épülő mesterséges intelligencia terén

A Bizottság új szabályokat és intézkedéseket javasol annak érdekében, hogy Európa a megbízható mesterséges intelligencia (MI) globális központjává váljon. A mesterséges intelligenciára vonatkozó első jogi keret és a tagállamokkal összehangolt új terv együttesen garantálni fogja az emberek és a vállalkozások számára a biztonságot és az alapvető jogok érvényesülését, miközben Unió-szerte előmozdítja a mesterséges intelligencia térnyerését, a beruházásokat és az innovációt. A gépipari termékekre vonatkozó új szabályok oly módon egészítik ki ezt a megközelítést, hogy kiigazítják a biztonsági szabályokat annak érdekében, hogy a felhasználók nagyobb bizalommal viseltessenek a termékek új, sokoldalú generációja iránt.

mesterséges intelligenciáról szóló új rendelet gondoskodni fog arról, hogy az európai emberek megbízzanak a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségekben. A rendelet arányos és rugalmas szabályai kezelni fogják az MI-rendszerek által jelentett sajátos kockázatokat, és világszerte a legmagasabb szintű normákat fogják meghatározni. Az összehangolt terv felvázolja azokat a tagállami szintű szakpolitikai változtatásokat és beruházásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Európa vezető szerepet töltsön be az emberközpontú, fenntartható, biztonságos, inkluzív és megbízható mesterséges intelligencia fejlesztésében.

A megbízható mesterséges intelligencia európai megközelítése

Az új szabályokat a mesterséges intelligencia időtálló meghatározása alapján valamennyi tagállamban azonos módon, közvetlenül kell alkalmazni. A szabályok kockázatalapú megközelítésen alapulnak:

Elfogadhatatlan kockázat: Az olyan MI-rendszerek, amelyek egyértelműen veszélyeztetik az emberek biztonságát, megélhetését és jogait, be lesznek tiltva. Ide tartoznak az olyan MI-rendszerek vagy -alkalmazások, amelyek a felhasználók szabad akaratának megkerülése érdekében manipulálják az emberi viselkedést (pl. olyan játékok, amelyek hangasszisztens-szolgáltatások révén a kiskorúakat veszélyes viselkedésre ösztönzik) és olyan rendszerek, amelyek lehetővé teszik a kormányok általi „társadalmi pontozást”.

Magas kockázat: A magas kockázatúnak minősített MI-rendszerek közé tartoznak az alábbi területeken alkalmazott MI-technológiák:

A magas kockázatú MI-rendszerekre forgalomba hozataluk előtt szigorú kötelezettségek vonatkoznak majd:

Ezen belül az összes távoli biometrikus azonosító rendszer magas kockázatúnak minősül és szigorú követelmények hatálya alá tartozik. A nyilvánosan hozzáférhető helyeken történő, valós idejű, bűnüldözési célú felhasználásuk főszabály szerint tilos. Ez alól néhány szigorúan meghatározott, korlátozott és szabályozott kivétel van (például amikor eltűnt gyermek felkutatásához, konkrét és közvetlen terrorfenyegetés megelőzéséhez, vagy egy súlyos bűncselekmény elkövetőjének vagy gyanúsítottjának felderítéséhez, felkutatásához, azonosításához vagy büntetőeljárás alá vonásához az MI feltétlenül szükséges). Az ilyen felhasználást bírói vagy más független szervnek kell engedélyeznie, és az időtartam, a földrajzi hatókör és a lekérdezett adatbázisok tekintetében bizonyos korlátozások vonatkoznak rá.

Korlátozott kockázat, azaz egyedi átláthatósági kötelezettség alá tartozó MI-rendszerek: Az ilyen MI-rendszerek, például a csevegőrobotok használatakor a felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy egy géppel kommunikálnak, és ezen információ alapján dönthetnek arról, hogy folytatják vagy abbahagyják az adott tevékenységet.

Minimális kockázat: A jogszabályjavaslat lehetővé teszi az olyan alkalmazások szabad használatát, mint a mesterséges intelligencián alapuló videojátékok vagy a spamszűrők. A mesterségesintelligencia-rendszerek túlnyomó többsége ebbe a kategóriába tartozik. A rendelettervezet itt nem avatkozik be, mivel ezek a mesterséges-intelligencia-rendszerek csak minimális kockázatot jelentenek a polgárok jogaira vagy biztonságára nézve.

Ami az irányítást illeti, a Bizottság azt javasolja, hogy az új szabályokat az illetékes nemzeti piacfelügyeleti hatóságok felügyeljék, a mesterséges intelligenciával foglalkozó európai testület létrehozása pedig meg fogja könnyíteni a szabályok végrehajtását, valamint ösztönözni fogja a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabványok kidolgozását. Emellett a Bizottság a nem magas kockázatú mesterséges intelligenciára vonatkozóan önkéntes magatartási kódexek kidolgozását, a felelősségteljes innováció elősegítése érdekében pedig szabályozási tesztkörnyezetek kialakítását javasolja.

A kiválóságot középpontba helyező európai megközelítés a mesterséges intelligencia terén

A koordináció erősíteni fogja Európa vezető pozícióját az emberközpontú, fenntartható, biztonságos, inkluzív és megbízható mesterséges intelligencia terén. Ahhoz, hogy az EU világviszonylatban megőrizhesse versenyképességét, a Bizottság elkötelezett amellett, hogy valamennyi iparágban és valamennyi tagállamban előmozdítsa az innovációt a mesterséges-intelligencia-technológia fejlesztése és használata terén.

Az aktualizált koordinált terv megvalósítása során a Digitális Európa és a Horizon Europe programok, valamint a 20%-os digitális kiadási célt előirányzó Helyreállítási és Reziliencia-építési Eszköz és a kohéziós politikai programok keretében allokált forrásokat a következő célok érdekében fogják felhasználni:

A gépipari termékekkel kapcsolatos új európai megközelítés

A gépipari termékek a fogyasztói és professzionális termékek széles skáláját ölelik fel a robotoktól a fűnyírókon, a 3D nyomtatókon és az építőipari gépeken át az ipari gyártósorokig. A gépipari termékekről szóló irányelv, amelynek helyébe a gépipari termékekről szóló új rendelet lépett, a gépipari termékekre vonatkozóan egészségvédelmi és biztonsági követelményeket határozott meg. A gépipari termékekről szóló új rendelet biztosítani fogja, hogy a gépipari termékek új generációja garantálja a felhasználók és a fogyasztók biztonságát, és ösztönözze az innovációt. Míg a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet az MI-rendszerek biztonsági kockázataival fog foglalkozni, a gépipari termékekről szóló rendelet az MI-rendszernek a gépekbe történő biztonságos integrálásáról gondoskodik majd. A vállalkozásoknak elég lesz egy megfelelőség-értékelést elvégezniük. 

Ezen túlmenően a gépipari termékekről szóló új rendelet reagál a piaci igényekre, és ennek részeként növeli a jelenlegi rendelkezések jogi egyértelműségét, a dokumentációk digitális formátumának lehetővé tételével és a kkv-k megfelelőség-értékelési díjainak kiigazításával csökkenti a vállalatok adminisztratív terheit és költségeit, ugyanakkor biztosítja a termékekre vonatkozó uniós jogi kerettel való összhangot.

Forrás és bővebb információ:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682