MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > A Bizottság lépéseket tesz...

A Bizottság lépéseket tesz az egész életen át tartó tanulás és a foglalkoztathatóság javítása érdekében

A májusi portói szociális csúcstalálkozón az uniós vezetők üdvözölték azt az uniós szintű célkitűzést, hogy 2030-ra a felnőttek 60%-a évente vegyen részt képzésben. A Bizottság ma fontos lépést tett annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat e cél elérésében azáltal, hogy a készségfejlesztési programban és az európai oktatási térségről szóló 2020. évi közleményben bejelentetteknek megfelelően javaslatokat terjesztett elő az egyéni tanulási számlákról és a mikrotanúsítványokról szóló tanácsi ajánlásokra vonatkozóan.

A sokoldalú készségprofilok lehetőségeket teremtenek a magánszemélyek számára, biztonsági hálót biztosítanak bizonytalan időkben, előmozdítják a befogadást és a társadalmi haladást, és biztosítják a gazdaság számára a növekedéshez és az innovációhoz szükséges képzett munkaerőt. Mind a digitális, mind a zöld átállás sikere a megfelelő készségekkel rendelkező munkavállalóktól függ. A Covid19-világjárvány tovább fokozta a munkaerő átképzésének és továbbképzésének szükségességét a változó munkaerőpiachoz való alkalmazkodás és a különböző ágazatokban jelentkező kereslet kielégítése érdekében.

Túl kevés ember vesz részt rendszeres tanulási tevékenységekben az alapfokú oktatás és képzés után, mivel gyakran nem rendelkeznek elegendő anyagi forrással vagy idővel az új készségek fejlesztéséhez és elsajátításához, vagy nincsenek tisztában a tanulási lehetőségekkel és azok előnyeivel. Például szinte valamennyi ágazatról elmondható, hogy a jelenlegi munkahelyek több mint 90%-ában szükség van bizonyos szintű digitális készségekre, ugyanakkor 2019-ben a felnőtteknek csupán 56%-a rendelkezett alapvető digitális készségekkel.

Az egyéni tanulási számlákról és a mikrotanúsítványokról szóló két új javaslat hozzá fog járulni e kihívások kezeléséhez azáltal, hogy több lehetőséget nyit meg az emberek számára, hogy tanulási és foglalkoztatási lehetőségeket találjanak.

Egyéni tanulási számlák

A bizottsági javaslat célja annak biztosítása, hogy mindenki – egész életen át, függetlenül attól, hogy jelenleg alkalmazásban áll-e vagy sem – hozzáférjen a szükségleteihez igazított megfelelő képzési lehetőségekhez.

Ennek érdekében a javasolt tanácsi ajánlás azokat a főbb szűk keresztmetszeteket (motiváció, idő és finanszírozás) kívánja kezelni, amelyek napjainkban a képzésre jelentkezni kívánó embereket gátolják, és e célból a szociális partnerekkel együtt arra kéri a tagállamokat, hogy:

  • hozzanak létre egyéni tanulási számlákat és biztosítsanak képzési jogosultságokat minden munkaképes korú felnőtt számára;
  • határozzák meg az egyéni tanulási számlákból finanszírozható, munkaerőpiaci szempontból releváns és minőségbiztosítással rendelkező képzések jegyzékét, és tegyék azt hozzáférhetővé például mobil eszközön elérhető digitális nyilvántartáson keresztül;
  • biztosítsanak lehetőséget pályaorientációs tanácsadásra és a korábban elsajátított készségek érvényesítésére, valamint fizetett képzési szabadságra.

E javaslat innovatív aspektusa az, hogy közvetlenül az egyént helyezi a készségfejlesztés középpontjába. Felszólítja továbbá a tagállamokat, hogy a finanszírozást alakítsák át az egyének képzési igényei szerint.

Mikrotanúsítványok

A mikrotanúsítványok kisebb léptékű tanulási tapasztalatot (pl. rövid tanfolyamot vagy képzést) követően igazolják a tanulási eredményeket. Rugalmas és célzott módon segítik az embereket abban, hogy fejlesszék azokat az ismereteket, készségeket és kompetenciákat, amelyekre személyes és szakmai fejlődésükhöz szükségük van.

A bizottsági javaslat célja, hogy a mikrotanúsítványok intézményeken, vállalkozásokon, ágazatokon és határokon átívelően működjenek. E célból a tagállamoknak meg kell állapodniuk a következőkről:

  • a mikrotanúsítványok egyértelmű meghatározása,
  • leírásuk standard elemei, valamint
  • kialakításuk és kibocsátásuk alapelvei.

A cél annak biztosítása, hogy a mikrotanúsítványok jó minőségűek legyenek, és azokat átlátható módon adják ki, hogy bizalmat keltsenek az iránt, amit tanúsítanak. Ez várhatóan előmozdítja majd, hogy a mikrotanúsítványok használata a tanulók, munkavállalók és álláskeresők számára előnyöket jelentsen. A javaslat ajánlásokat is tartalmaz a mikrotanúsítványoknak az oktatás és képzés, valamint a munkaerőpiaci politikák terén való alkalmazására vonatkozóan. Ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy testreszabott módon, mindenki számára inkluzív módon új vagy további készségeket sajátítsanak el. A mikrotanúsítványokkal kapcsolatos európai megközelítés kulcsfontosságú kiemelt kezdeményezés az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításához. A mikrotanúsítványok részét képezhetik az egyéni tanulási számlákon szereplő tanulási kínálatnak.

Következő lépésként a javaslatokat megtárgyalják a tagállamokkal. A Tanács általi elfogadást követően a Bizottság támogatni fogja a tagállamokat, a szociális partnereket és az érintett partnereket e tanácsi ajánlások végrehajtásában. Az egyéni tanulási számlákkal kapcsolatos jelentéstételre és nyomon követésre az európai szemeszter ciklusának részeként kerül majd sor.

 

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6476

Kérdések és válaszok: Egyéni tanulási számla és mikrotanúsítványok

Tájékoztató

A Bizottság javaslata – A Tanács ajánlása az egyéni tanulási számlákról

A Bizottság javaslata – A Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanulást és a foglalkoztathatóságot szolgáló mikrotanúsítványokról

Európai készségfejlesztési program

A szociális jogok európai pillére

Közlemény az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósításáról

 

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: