MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > A Bizottság az EU-n...

A Bizottság az EU-n belül mindenkire érvényes digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozatot terjesztett elő

A Bizottság javasolta az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy csatlakozzanak az Európai Unióban megvalósítandó digitális átalakulásra irányadó jogokról és elvekről szóló nyilatkozathoz.

A digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozat-tervezet célja az, hogy mindenkinek egyértelmű hivatkozási alapként szolgáljon a digitális átalakulás azon formáját illetően, amelynek előmozdítása és védelme mellett Európa elkötelezett. Ezen túlmenően a nyilatkozat iránymutatást nyújt a politikai döntéshozóknak és a vállalkozásoknak az új technológiák alkalmazására vonatkozóan. Az uniós jogi keretben rögzített jogoknak és szabadságoknak, valamint az elvek által kifejezésre juttatott európai értékeknek az online térben épp úgy érvényt kell szerezni, mint az offline világban. A nyilatkozat – azt követően, hogy a fent említett intézmények közösen jóváhagyták – meghatározó lesz a tekintetben is, hogy az EU a digitális átalakulás vonatkozásában milyen megközelítés előmozdítására fog törekedni világszerte.

A nyilatkozattervezet a digitális átalakuláshoz kapcsolódó alapvető jogokra és elvekre terjed ki, többek között a következőkre:

 • az emberek és jogaik középpontba helyezése,
 • a szolidaritás és az inkluzivitás támogatása,
 • a választás szabadságának biztosítása az online térben,
 • a digitális nyilvános térben való részvétel elősegítése,
 • az egyének biztonságának, védelmének és szerepvállalásának fokozása,
 • valamint a digitális jövő fenntarthatóságának előmozdítása.

Gondoskodni kell róla, hogy e jogok és elvek Unió-szerte érvényre jussanak az emberek mindennapi életében, nevezetesen a következők tekintetében:

 • megfizethető és nagy sebességű digitális konnektivitás mindenütt és mindenkinek,
 • jól felszerelt tantermek és digitálisan képzett tanárok,
 • zökkenőmentes hozzáférés a közszolgáltatásokhoz,
 • biztonságos digitális környezet a gyermekeknek,
 • lecsatlakozás a munkaidő után,
 • a digitális termékek környezeti hatásaira vonatkozó, könnyen érthető információk,
 • a személyes adatok felhasználása és megosztása feletti ellenőrzés.

A nyilatkozat az uniós jogban gyökerezik, ideértve az uniós alapszerződéseket, az Európai Unió Alapjogi Chartáját és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát is. Kidolgozása a szociális jogok európai pillérének keretében szerzett tapasztalatok figyelembevételével történt. David Sassoli, az Európai Parlament volt elnöke már 2018-ban szorgalmazta az internethez való hozzáférés új emberi jogként történő elismerését. A nyilatkozatban meghatározott elvek előmozdítása és végrehajtása az Unió és a tagállamok közös politikai kötelezettségvállalása és felelőssége lesz, a felek saját hatáskörén belül. Annak érdekében, hogy a nyilatkozat konkrét gyakorlati hatásokat fejtsen ki, a Bizottság szeptemberben javasolta, hogy az előrehaladás figyelemmel kísérése, a behozandó lemaradások értékelése és a fellépésekre vonatkozó ajánlások megfogalmazása céljából évente készüljön jelentés „a digitális évtized helyzetéről”.

 

Forrás és bővebb információk: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_452

 

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a digitális jogokról és elvekről szóló európai nyilatkozat kidolgozásáról

Tájékoztató az EU-n belül mindenkire érvényes digitális jogokról és elvekről

Digitális iránytű: a digitális évtized megvalósításának európai módja

Közlemény: „A digitális évtizedhez vezető út”

Tallinni nyilatkozat az e-kormányzatról

Berlini nyilatkozat a digitális társadalomról és az értékalapú digitális kormányzásról

Lisszaboni nyilatkozat – A digitális demokrácia irányai

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: