MFK Magyar Fejlesztési Központ
magyar English
Facebook Akadálymentes verzió
Nyitólap > Hírfolyam > A Bizottság 14,7...

A Bizottság 14,7 milliárd eurót fordít a Horizon Europe programon keresztül az egészségesebb, környezetbarátabb és digitálisabb Európa megteremtésébe

A Bizottság elfogadta a Horizon Europe 2021–2022-es időszakra szóló fő munkaprogramját, amely felvázolja az összesen 14,7 milliárd eurós keretösszeggel gazdálkodó program célkitűzéseit és konkrét témaköreit. A program révén megvalósuló beruházások elősegítik a zöld és digitális átállás felgyorsítását, illetve hozzájárulnak a koronavírus-világjárvány utáni fenntartható helyreállításhoz és az EU jövőbeli válságokkal szembeni rezilienciájához. Ösztöndíjak, képzések és csereprogramok formájában támogatják az európai kutatókat, továbbá összekapcsoltabb és hatékonyabb európai innovációs ökoszisztémákat, illetve világszínvonalú kutatási infrastruktúrákat hoznak létre. Európa és a világ minden tájáról lehet pályázni a programban való részvételre, amelynek célja elősegíteni az Európai Kutatási Térség megerősítését.

A Horizon Europe hozzájárulása a klímasemlegességhez és Európa digitális vezető szerepéhez

A program forrásainak több mint 40%-át – összesen mintegy 5,8 milliárd eurót – olyan kutatásokra és innovációkra fordítja, amelyek elősegítik az európai zöld megállapodás megvalósítását, illetve azt a vállalt célt, hogy az EU 2050-re a világon elsőként megvalósítsa a klímasemlegességet. Ebből olyan projektek kapnak támogatást, amelyek előmozdítják az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos kutatást, illetve az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentését és a változó éghajlathoz való alkalmazkodást segítő megoldásokat kínálnak. A támogatott tevékenységek segíthetik többek között a tiszta energiára és mobilitásra való fenntartható és méltányos átállást, az élelmiszerrendszerek adaptálását, a körforgásos és biogazdaságot, az ökoszisztémák természetes szénelnyelőinek megóvását és megerősítését, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást.

A program fő céljai között szerepel, hogy ez az évtized „Európa digitális évtizede” legyen, hosszú távra lefektetve az új digitális vállalkozások alapjait, amelyek biztosítják a beruházások jelentős növekedését e területen. Ennek jegyében a Horizon Europe támogatja például a digitális eszközökre épülő és adatalapú kutatás és innováció potenciáljának maximális kiaknázását az egészségügy, a média, a kulturális örökség és a kreatív gazdaság, az energetika, a mobilitás és az élelmiszer-termelés területén, támogatva az ipari modellek korszerűsítését és előmozdítva Európa ipari vezető szerepét. 2021–2022-ben az alapvető digitális technológiák fejlesztésére mintegy 4 milliárd eurónyi forrás áll rendelkezésre.

Végezetül a munkaprogram összesen mintegy 1,9 milliárd euró összegű beruházást irányoz elő a koronavírus-világjárvány által okozott közvetlen gazdasági és társadalmi károk helyreállítására. A NextGenerationEU kezdeményezéssel összhangban ezek a források hozzá fognak járulni a koronavírus utáni új Európa kiépítéséhez, amely nemcsak környezetbarátabb és digitálisabb, hanem a jelenlegi és jövőbeli kihívásokkal szemben is ellenállóbb lesz. Ennek része az egészségügyi rendszerek korszerűsítése és a kutatási kapacitások növelése is, főként az oltóanyag-fejlesztés terén.

Nemzetközi együttműködés a nagyobb hatásfokért: stratégiai gondolkodás, nyitottság és kölcsönösség

A kutatás és az innováció terén folytatott nemzetközi együttműködés elengedhetetlen a globális kihívások leküzdéséhez, valamint ahhoz, hogy Európa hozzáférjen a világ más tájain található erőforrásokhoz, szaktudáshoz, tudományos kiválósághoz, értékláncokhoz és piacokhoz. 2021 májusában a Bizottság előterjesztette a kutatással és innovációval kapcsolatos globális megközelítés koncepcióját, Európa nemzetközi együttműködési stratégiáját a változó világban. Az EU célja ezzel az, hogy a multilateralizmus, a nyitottság és a kölcsönösség alapjára helyezkedve segítsen megtalálni a globális kihívásokra a megfelelő megoldásokat és globális válaszokat.

A Horizon Europe 2021–2022-es munkaprogramja olyan célzott intézkedéseket tartalmaz, amelyek többoldalú kezdeményezések révén támogatják és erősítik az együttműködést az olyan területeken, mint a biológiai sokféleség és az éghajlatvédelem, a környezeti megfigyelés, az óceánkutatás vagy a globális egészségügy. Emellett külön intézkedéseket szentel a kulcsfontosságú nem uniós partnereknek, ideértve többek között az első ambiciózus és átfogó „Afrika-kezdeményezést”.

A Horizon Europe alapesetben nyitva áll a világ minden része előtt. A nem uniós országok társulása a Horizon Europe keretprogramhoz szélesíti a program földrajzi hatályát, és további lehetőségeket kínál a kutatók, tudósok, vállalkozások, intézmények vagy más érdekelt szereplők számára, többnyire a tagállamokéival megegyező feltételek mellett. Az EU stratégiai eszközeinek, érdekeinek, autonómiájának vagy biztonságának védelme érdekében és a Horizon Europe-ról szóló rendelet 22. cikkének (5) bekezdésének megfelelően a program az intézkedések egy szűk körének esetében korlátozza a részvételt. Ez a korlátozás kivételes és kellően indokolt, valamint teljes körűen tiszteletben tartja a tagállamok akaratát és az EU kétoldalú megállapodások szerinti kötelezettségvállalásait.

A következő lépések

Az első pályázati felhívások június 22-én jelennek meg a Bizottság finanszírozási és pályázati portálján. A június 23–24-én megrendezett Európai Kutatási és Innovációs Napok alkalmat kínálnak arra, hogy a politikai döntéshozók, a kutatók, az innovátorok és a polgárok megvitassák a Horizon Europe programot. A potenciális pályázókat célzó Horizon Europe információs napokra június 28. és július 9. között kerül sor.

Forrás és bővebb információ:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2993

vissza  
Hírlevél
E-mail: 
Név: