Vissza

Magyar Fejlesztési Központ

Nyitólap > Hírfolyam > A bérek átláthatósága: A Bizottság intézkedéseket ...

A bérek átláthatósága: A Bizottság intézkedéseket javasol az egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás biztosítására

Az Európai Bizottság  javaslatot terjesztett elő a bérek átláthatóságáról annak biztosítása érdekében, hogy az EU-ban a nők és a férfiak egyenlő munkáért egyenlő díjazásban részesüljenek. Az Ursula von der Leyen elnök politikai prioritásai közé tartozó javaslat a fizetések átláthatóságára irányuló intézkedéseket határozott meg. Ezek közé tartozik például

A javaslat emellett megerősíti azokat az eszközöket, amelyekkel a munkavállalók érvényesíthetik jogaikat, és megkönnyíti az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. A munkáltatók nem kérhetnek információt a hozzájuk jelentkezőktől korábbi bérükre vonatkozóan, és a munkavállalók kérésére tájékoztatást kell adniuk a bérekkel kapcsolatos anonimizált adatokról. A javaslat szerint a munkavállalók kártérítésre lesznek jogosultak a bérezés tekintetében elszenvedett hátrányos megkülönböztetésért.

Az új intézkedések, amelyek figyelembe veszik a Covid19-világjárvány mind a munkáltatókra, mind a – különösen súlyosan érintett – női munkavállalókra gyakorolt hatását, növelni fogják a vállalaton belüli bérezési feltételekkel kapcsolatos tudatosságot, és több eszközt biztosítanak a munkáltatók és a munkavállalók számára a munkahelyi bérdiszkrimináció kezeléséhez. Ez elő fogja segíteni számos olyan jelentős tényező kezelését, amelyek hozzájárulnak a meglévő bérszakadékhoz, és különösen fontos a Covid19-világjárvány idején, amikor felerősödnek a nemek közötti egyenlőtlenségek, és nő a szegénységnek való kitettség kockázata a nők körében.

A bérek átláthatósága és az egyenlő díjazás jobb érvényesítése

A jogalkotási javaslat az egyenlő díjazás két alapvető elemére összpontosít: a munkavállalók és a munkáltatók számára a bérek átláthatóságát biztosító intézkedésekre, valamint a bérdiszkrimináció áldozatai számára az igazságszolgáltatáshoz való hatékonyabb hozzáférésre.

A bérek átláthatóságára vonatkozó intézkedések:

Az igazságszolgáltatáshoz való hatékonyabb hozzáférés a bérdiszkrimináció áldozatai számára:

A javaslat figyelembe veszi a munkáltatók – különösen a magánszektorban működő munkáltatók – jelenlegi nehéz helyzetét, és fenntartja az intézkedések arányosságát, miközben rugalmasságot biztosít a kis- és középvállalkozások számára, és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az adatszolgáltatáshoz a rendelkezésre álló erőforrásokat használják fel. A 250-nél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások bérátláthatósági adatszolgáltatással kapcsolatos éves költsége a becslések szerint 379–890 euró lehet.

A következő lépések

Következő lépésben a Bizottság javaslata jóváhagyásra az Európai Parlament és a Tanács elé kerül. Az irányelv elfogadását követően a tagállamoknak két év áll rendelkezésükre, hogy átültessék azt nemzeti jogukba, és közöljék a Bizottsággal a vonatkozó szövegeket. A Bizottság nyolc év elteltével elvégzi a javasolt irányelv értékelését.

 

Forrás és bővebb információk:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_881